Amoena, kvalitní prádlo, které známe

Rozhovor s majitelkou firmy, paní Evou Tichou.

Paní Tichá, vaše firma Amoena má velmi záslužný cíl, umožnit ženám po operaci prsu opět plnohodnotný život, navrátit jim pocit ženskosti, pozitivní přístup k vlastnímu tělu, obnovit jejich sebevědomí, jistotu a sebedůvěru. Jak se vám daří vaše představy plnit? Co všechno můžete těmto ženám nabídnout?

Základ našeho sortimentu tvoří prsní epitézy. Široké spektrum nabídky přechází od základních jednosložkových epitéz přes komfortní vícesložkové až k samolepivým epitézám s materiálem Comfort+. Materiál Comfort+ dodává výrobkům mimořádné tepelné vlastnosti a významně omezuje lokální přehřívání hrudníku pod epitézou. Pestrá je rovněž nabídka epitéz pro korekci tvarů a velikostí prsu po částečných operacích. V této oblasti patříme ke světové špičce.

Mimo epitéz nabízíme také zdravotní prádlo, plavky, domácí oblečení, pokrývky hlavy a další příslušenství.

Váš program zahrnuje také prevenci vzniku lymfatického otoku.

V sortimentu nechybí ani kompresní podprsenky vhodné pro pooperační období (po ablaci i po rekonstrukci prsu).

Pravidelně vydáváme brožurky Cvičení pro ženy po operaci prsu. Podle nich mohou začít ženy cvičit pod dohledem fyzioterapeuta už na nemocničním lůžku. Brožurka obsahuje nejen cviky, které působí preventivně proti vzniku lymfatického otoku, ale je také zdrojem poučení, psychickou podporou a průvodcem ženy v dalším životě.

Název vaší firmy je poněkud neobvyklý a lidé jej asi často komolí. Jak vlastně vznikl? Je to nějaká zkratka?

To máte tedy pravdu. Se zkomoleninami, zvláště na daňových dokladech, si opravdu užijeme! Název pochází z latiny a znamená „příjemná“. Firmu takto pojmenoval její majitel a duchovní otec novodobých prsních epitéz Cornelius Rechenberg v roce 1975, kdy ji založil.

Cornelius Rechenberg přišel v té době s převratnou myšlenkou použít k výrobě prsních náhrad silikonový kaučuk v polyuretanové fólii. Do té doby totiž existovaly prsní epitézy pouze textilní a olejové.

Po celou dobu se snažil, aby všechny výrobky uvedené na trh byly pro ženu při nošení co nejpříjemnější. Cornelius byl chemik, vynálezce a vizionář, stále krok před konkurencí. Přestože vybudoval velkou úspěšnou firmu, zůstal nesmírně lidský. Nám všem, kteří jsme měli čest jej znát osobně, velmi chybí. Zemřel ve věku nedožitých padesáti let.

Kdy vaše firma začala vyrábět a prodávat zdravotní prádlo?

Firma Amoena se zpočátku zabývala pouze vývojem a výrobou epitéz. První kolekci vlastního prádla uvedla na trh koncem 80. let. Bourala mýty o neslučitelnosti dvou vlastností zdravotního prádla – funkčnosti a atraktivity. Plavky značky Amoena se začaly šít až o několik let později.

Jaký máte pocit, když se ohlédnete zpět? Počítámli správně, jste na našem trhu už více než 20 let. Začátky asi nebyly jednoduché.

Ano, máte pravdu. Začátky nebyly vůbec jednoduché. Založit firmu se zahraniční spoluúčastí a získat povolení pro obchodování se zahraničím bylo velmi komplikované. Dnes na tuto dobu už vzpomínáme s úsměvem...

Tenkrát vůbec neexistovalo povědomí o hodnotě léků či zdravotnických prostředků! Léky na předpis měly zdánlivě hodnotu jedné koruny, což byl poplatek za recept placený v lékárně. Lidé měli pocit, že ve zdravotnictví je všechno zadarmo. Dnes mají pocit, že by všechno mělo být zadarmo.

Dalo by se říci, že založení firmy bylo s manželem naše první dítě. Teprve později se nám narodily dcery. Odmalička byly zvyklé všude cestovat se mnou. Na procházky chodily do banky, na poštu či po úřadech. Často jsem mívala výčitky svědomí. Nedávno jsem se jich ptala, jak vnímají své dětství. Zda mi nevyčítají, že se nuceně staly součástí rodinné firmy. Obě svorně odpověděly, že si nemám dělat starosti, dalo se to prý přežít. Často mne měly pro sebe jen ráno a večeře jim musel dělat táta. Snažila jsem se jim to vynahradit alespoň o prázdninách. Tento styl života vedl naše děti k větší samostatnosti. Přes všechny starosti a problémy mne ale práce stále baví, přináší mi uspokojení a radost.

Jistě hodně cestujete. Kam se chystáte v nejbližší době?

Cestuji ráda. Dnes však mám tolik jiných povinností, že za zákazníky jezdím už jen výjimečně. Mám ale velkou oporu v mých kolegyních. Jsou skvělé a jsem přesvědčena, že to zvládají lépe, než já. Chystám se jako každoročně na světové setkání představitelů jednotlivých poboček Amoena. Je to vždy velká inspirace pro naši další činnost.

Všimla jsem si, že dbáte na módní trendy. Není to při tomto sortimentu prádla a plavek složité?

Je to zásluha hlavně našich německých a francouzských kolegů. My ostatní pouze rozhodujeme o zařazení jednotlivých modelů do sortimentu. Díky osvětě a novým diagnostickým možnostem se dnes ve srovnání s minulostí operuje daleko šetrnějším způsobem. A proto prádlo určené ženám po operaci prsu může být mnohem subtilnější a módnější, než bylo dříve. Poptávka po takových modelech neustále roste.

Už léta pomáháte sdružení Mamma HELP, za což vám patří velký dík. Co vás k tomu vede?

Přirozená slušnost a také důvěra, že prostředky nebudou nesmyslně promrhány. Činnost Mamma HELPU je velmi záslužná a všechna děvčata, která se na ní aktivně podílejí, mají můj obdiv. Sleduji je už léta, mnohé z nich osobně znám. Neustále mne překvapují jejich nápady, nadšení i pracovní nasazení. Ráda bych využila příležitosti a všem členkám Mamma HELPU touto cestou popřála pevné zdraví, hodně zajímavých projektů a úspěchů v další činnosti.

Paní Tichá, máte za sebou od založení firmy dvacet víceméně úspěšných let. Čeho byste chtěla ještě dosáhnout?

Přála bych si, aby jméno Amoena u našich zákazníků asociovalo nejen představu kvalitních prsních epitéz, ale také slušnosti a solidnosti.

Za rozhovor poděkovala Táňa Pikartová

nahoru

Copyright © 2012 Mamma HELP | Archivováno Národní knihovnou ČR | Licence Creative Commons | Kontakt | Pro média a sponzory