Anémie a únava při nádorovém onemocnění

Nádorové onemocnění a jeho léčba jsou velice často provázeny únavou. Většina lékařů se Vás na únavu ani nezeptá – vždyť unavený jsme čas od času každý a není to nic až tak hrozného. Jenže únava při nádorovém onemocnění netrvá pár dní, ale týdny nebo i měsíce a podle průzkumů je pacienty vnímána jako velice závažný příznak, který je horší než řada jiných příznaků. Kdo to nezažil, jen těžko si představí, co to znamená být chronicky unaven. Pro únavu přestane nemocný vykonávat běžné činnosti, není schopen se soustředit na čtení, sledování televize. Při velké únavě přestává komunikovat s rodinou či příteli a ocitá se v sociální izolaci – izolace od okolí při tom patří k nejtěžším trestům. Bylo prokázáno, že takový stav nemocného může negativně ovlivnit i jeho okolí – příbuzné, přátele, kteří pak rovněž nejsou schopni „standardních“ výkonů.

Únava je nejčastěji spojená s anemií – úbytkem červených krvinek a červeného krevního barviva hemoglobinu. Jak víme, hemoglobin v krvi přenáší kyslík z plic ke všem tkáním. Pokud se do tkání (včetně mozku) nedostane dostatek kyslíku, tělo nemůže správně pracovat – dostaví se únava. Pokud hladina hemoglobinu dále klesá, reaguje tělo na nedostatek kyslíku pocitem dušnosti (nejprve při fyzické zátěži), později i v klidu.

Vyšetření krevního obrazu je jedním ze základních vyšetření a zejména v průběhu chemoterapie se provádí velice často. Informace o hladině krevního barviva – hemoglobinu jsou tedy průběžně k dispozici. Na jeho úbytek je tedy možno reagovat.

Ještě nedávno byla k dispozici jediná možnost léčby – transfúze krve, nebo přesněji transfúze červených krvinek (erytrocytů). Krve k transfúzím nikdy nebyl dostatek, transfúze pokles hladiny hemoglobinu vyřeší jen na krátkou dobu, je spojena s rizikem infekce a řadou dalších nevýhod. Nemocným s nádory se proto transfúze podávaly zpravidla až v okamžiku, kdy měli obtíže s dýcháním.

Lékaři už dávno vědí, jak si tělo udržuje stálou hladinu hemoglobinu. Ledviny vytvářejí zvláštní bílkovinu – erytropoetin, který stimuluje kostní dřeň k tvorbě červených krvinek. Při poklesu kyslíku v krvi vzniká více erytropoetinu a následně více červených krvinek. Toho se už dávno naučili využívat sportovci – trénují ve vysokých horách, kde je méně kyslíku – jejich ledviny pak produkují více erytropoetinu, vzniká více červených krvinek a krev tak může při sportovním výkonu přenášet více kyslíku. To ale není možné při léčbě. Vědci ale naučili produkovat erytropoetin buňky ve zkumavce a později i obrovských nádobách, což umožnilo vyrábět erytropoetin jako lék. Jeho podávání má oproti transfúzím řadu výhod. Nejdůležitější je, že účinek erytropoetinu je na rozdíl od podání transfúze trvalejší. V současné době je několik léků odvozených od erytropoetinu (liší se frekvencí podávání, rychlostí nástupu účinku apod.). Podávají se ve formě nitrožilní infúze, a to opakovaně až do dosažení požadované (normální) hladiny hemoglobinu. Erytropoetin užívají i sportovci jako doping s cílem významně zvýšit hladinu hemoglobinu v krvi vysoko nad normální hodnoty. Vysoký počet krvinek pak „zahušťuje“ krev, což nadměrně zatěžuje srdce, které může i selhat. Nic takového nehrozí v léčbě anemie – hladina hemoglobinu se průběžně sleduje a po dosažení „normálních“ hodnot se podávání erytropoetinu ukončí.

Diskutuje se o tom, zda hladina hemoglobinu může nějak ovlivnit i výsledky protinádorové léčby. Je například známo, že buňka dobře zásobená kyslíkem je citlivější vůči záření než buňka, které se kyslíku nedostává. Zatím však vztah mezi hladinou hemoglobinu a účinnosti léčby prokázán nebyl.

I když únava může mít i jiné příčiny, v případě anemie se nabízí možnost léčby.

Pokud budete pociťovat únavu, svěřte se svému lékaři. Nejde o zanedbatelný příznak, se kterým se „nějak“ vyrovnáte.

František Nový

nahoru

Copyright © 2012 Mamma HELP | Archivováno Národní knihovnou ČR | Licence Creative Commons | Kontakt | Pro média a sponzory