Antiangiogenní léčba

Nádorové buňky potřebují stejně jako zdravé buňky být zásobovány kyslíkem a živinami. Ve zdravých tkáních se o to, jak všichni víme, stará krev kolující v systému tepen, vlásečnic a žil. Zdravé tkáně dokáží do jisté míry tvořit nové cévy (tomuto procesu se říká angiogeneze), například v případě poranění. Jak je tomu ale v nádoru?

Pokud je nádor malý (asi do průměru 2 mm), postačuje mu kyslík, který se k němu dostává z okolní zdravé tkáně. Když se nádor zvětší, je takové zásobování již nedostatečné a buňky, které trpí nedostatkem kyslíku, začnou volat o pomoc – vytvářejí a do okolí nádoru vylučují bílkovinu nazývanou vaskulární endoteliální růstový faktor (anglická zkratka je VEGF). Když VEGF pronikne až ke krevní cévě, ovlivní chování endotelií – buněk vystýlajících cévu. Ty se začnou množit a postupně vytvářet nové cévy, které rostou směrem k nádoru a pronikají do něj. Nádor, na rozdíl od zdravých tkání, ale nedokáže vznik nových cév správně organizovat. Vzniklé cévní řečiště je pak značně nedokonalé – má četná slepá ramena, spojky, buňky cévní stěny nepřiléhají správně k sobě a cévy tak „netěsní“ atd. To vede mimo jiné k tomu, že k nádorovým buňkám nemohou v dostatečné míře pronikat léky, kterými chceme nádor zničit.

Tak, jak se vědci postupně seznamovali s mechanismem vytváření nových cév, přišli na myšlenku do tohoto mechanismu zasáhnout a ovlivnit tak nádorovou angiogenezi. V současné době se zkoumá celá řada látek, které by vznik nádorových cév mohly ovlivnit. Na jedné straně to jsou látky zaměřené proti růstovému faktoru VEGF – ty nedovolí, aby se VEGF dostal k cévním endoteliím. Druhá skupina látek je zaměřená na receptory na povrchu endotelií – tyto látky nedovolí, aby endotelie byla růstovým faktorem aktivována.

Narozdíl od „klasických“ nebo tzv. biologických protinádorových léků tedy antiangiogenní léky nepůsobí přímo na nádorovou buňku, ale na cévy v okolí nádoru. Některé nově vytvořené cévy začnou zanikat, jiné vyzrávat, uzavírají se netěsnosti v cévách. Tím se významně změní krevní oběh v nádoru a v jeho okolí a k nádoru tak lépe pronikají i protinádorové léky – antiangiogenní léčba tak významně zvyšuje jejich účinnost. Samotná antiangiogenní léčba by ke zmenšení či úplné likvidaci nádoru nevedla. Současně antiangiogenní léčba brání vzniku dalších nových cév – nádor, který se po léčbě zmenšil, nebo jeho malé dceřinné ložisko (metastáza) tak nemají dostatečné cévní zásobení a přísun kyslíku.

Ze zmíněného mechanizmu účinku vyplývá, že antiangiogenní léčba bude nejúčinnější pravděpodobně v časném stádiu onemocnění jako součást adjuvantní („zajišťovací“) pooperační léčby, kdy nedovolí, aby případné drobné metastázy vzniklé ještě před operací mohly růst. To je však ještě nutno ověřit v klinickém výzkumu. V případě léčby metastáz bude antiangiogenní léčba nejúčinnější, pokud bude podána co nejdříve.

Účinnost antiangiogenní léčby již byla prokázána při léčbě recidiv a/nebo metastáz nádorů tlustého střeva. V této indikaci je již antiangiogenní léčba schválená a provádí se i v ČR. U nádorů prsu proběhly klinické testy a čeká se na schválení do běžného používání.

Na „staré“ vyzrálé cévy antiangiogenní léčba nepůsobí, při jejím podávání se však může komplikovat hojení ran, při němž je tvorba nových cév nutná.

Antiangiogenní léčba je často srovnávána s „devitalizací“, tedy podvazováním nádoru. Jde však o naprosto rozdílné mechanizmy. Při devitalizaci jsou podvázány všechny cévy vedoucí k nádoru (to je technicky proveditelné zpravidla jen v případě, že by bylo možno celý nádor chirurgicky odstranit), k podvázanému nádoru nemohou pronikat žádné protinádorové léky. Kromě toho pak nemá nádor dostatek kyslíku, což vede k vyššímu vyplavování VEGF a dalších angiogenních faktorů, a tedy k vytváření nových cév. Antiangiogenní léčba naopak vede především k lepšímu průniku protinádorových léků do nádoru a brání vytváření nových cév, které by umožnily růst nádoru.

Mgr. Tomáš Vávra

nahoru

Copyright © 2012 Mamma HELP | Archivováno Národní knihovnou ČR | Licence Creative Commons | Kontakt | Pro média a sponzory