Diagnostické metody a jaký je mezi nimi rozdíl

Mamografie

Rentgenologické vyšetření prsu, zobrazující prsní žlázu, je zatím jediná metoda schopná odhalit nádor v době, kdy ještě není hmatný a neprojevuje se žádnými klinickými příznaky.

Preventivní mamografie

Ženám do 40 let se čistě preventivní mamografie zatím nedoporučuje. Na některých pracovištích posílají lékaři pacientky těchto věkových kategorií napřed na ultrazvukové vyšetření. Zhoubné nádory se totiž u nich vyskytují méně často a kromě toho mívají hustší prsní tkáň, kterou mamograf tak dobře nezobrazí. Výjimku dělají jen u pacientek z vysoce rizikových skupin nebo mají rakovinu prsu v rodině.

Digitální mamografie

Nepoužívá se pro prevenci, ale v případě, že je třeba upřesnit nález z klasického vyšetření. Prsní tkáň se při ní nezobrazuje na film jako u rentgenových přístrojů, ale prostřednictvím počítače se snímek přenáší na vysoce kontrastní monitor. Lékař z něj má k dispozici velmi kvalitní snímky a navíc si může obraz či jeho část zvětšit či zdůraznit, což u klasické mamografie není možné (se snímkem lze manipulovat tak, jak to známe z práce s fotografií v počítači).U digitálního snímkování nehrozí že by se „snímek nepodařil“ jako u klasického snímkování a musel se opakovat. Další výhodou je, že snímky si mohou odborníci posílat elektronickou poštou a konzultovat je. Snadný přenos snímku jim značně ulehčí práci a urychlí diagnostiku.

Sonografie

Objeví-li se na mamogramu podezřelý nález, lékař pošle pacientku na sonografické neboli ultrazvukové vyšetření. To prokáže, jestli jde o novotvar, který je důvodem ke znepokojení. Spolehlivost v diagnostice se u nejmodernějších přístrojů blíží mamografii, především u nádorů nad 1 centimetr.

Magnetická rezonance

Tato speciální zobrazovací metoda se používá jen výjimečně tam, kde obvyklé vyšetřovací metody selhávají. Nejčastěji jde o případy, kdy není možné rozlišit jizevnatou tkáň od nádoru. Je vhodná také při podezření na nádor nebo při porušení silikonové protézy u žen po plastické zvětšovací operaci prsu. Vyšetření magnetickou rezonancí se provádí na vybraných pracovištích, která mají kromě přístroje také speciální vybavení pro vyšetření prsu.

Core-cut biopsie

Jedna z metod biopsie neboli biopsie silnou jehlou, vyžaduje místní umrtvení a trvá asi půl hodiny. Lékař jehlu do prsu zavede pomocí mechanismu s pružinkou, který se podobá pistoli, přičemž zavádění kontroluje, obvykle ultrazvukem, méně často mamografem nebo pouze hmatem. Při tomto typu biopsie lze odebrat kompaktní tkáň a výsledek se pacientka stejně jako u aspirační cytologie (tenkou jehlou) dozví asi za šest dní, na některých pracovištích dokonce i dříve.

Vakuová biopsie

Nejnovější, vysoce spolehlivá metoda, při které se do odběrové jehly nasává vzorek podtlakem. Její přednost v porovnání s jinými technikami spočívá v tom, že lze z jednoho vpichu odebrat větší počet vysoce kvalitních vzorků. Vyšetření se provádí ambulantně v místní anestezii a odběr tkáně speciální jehlou je řízen obvykle pomocí ultrazvukové sondy.

Mammotom

Přístroj pro vakuovou biopsii. První byl veden do provozu koncem roku 2001 v Plzni, dnes je jich v republice několik (Brno MOÚ, Medicon Praha, Nový Jičín, Plzeň, Zlín).

Palpační vyšetření

Neboli vyšetření pohmatem provádí diagnostik, specialista na onemocnění prsní žlázy (mamolog, senolog), zejména v tzv.mamární poradně. Mějte ale na paměti, že toto klinické vyšetření nenahrazuje v žádném případě prohlídku pomocí přístrojů (mamografem, ultrazvukem) a že jde jen o pomocnou metodu. Od 45 do 69 let má každá žena v ČR od roku 2002 právo na bezplatné pravidelné preventivní prohlídky v mamodiagnostických centrech (každé 2 roky prováděné mamografem), a kromě toho si může sama jako tzv. samoplátce uhradit i jedno další mamografické vyšetření v mezidobí, případně alespoň vyšetření ultrazvukové. K takové prohlídce stačí se objednat, i bez doporučení gynekologa či praktického lékaře (to je ale zapotřebí v případě platby hrazené pojišťovnou!).

Dispenzární péče

Pacientky, které již rakovinou prsu onemocněly, jsou po skončené léčbě dále sledovány v dispenzární péči, a vyšetřovány podle potřeby.

Doporučení k návštěvě mamodiagnostického centra

A ještě poznámka: doporučení k návštěvě mamodiagnostického centra napíše praktický lékař či gynekolog také každé své klientce, která má nějaké příznaky možného onemocnění (nemusí jít samozřejmě o zhoubný nádor) a je třeba stanovit diagnózu – v tomto případě se už nejedná o preventivní vyšetření, ale o vyšetření k vyloučení nějakého podezření, a pojišťovny jej hradí v každém případě (bez ohledu na výsledek vyšetření i věk pacientky).

Samovyšetření prsů

Často se ptáte, jaký má tato metoda v dnešní době ještě význam? Budete se možná divit, ale žena (a někdy i její partner) může při troše štěstí vyhmatat i novotvar o velikosti jednoho centimetru, což je z medicínského hlediska velmi příznivé. Žena by se díky pravidelnému samovyšetřování ale měla hlavně naučit své prsy znát, a při zjištění nějaké odchylky či obnormality by měla vědět, že je nutné co nejdříve vyhledat odborníka!

Pozor: chcete-li se naučit technice samovyšetření, v každém MH centru je k dispozici silikonový tzv. fantomový model prsní žlázy a zkušená edukátorka, která vám vše vysvětlí, názorně předvede a vybaví vás i letáčkem s podrobnostmi o všem, co se této preventivní péče o vlastní zdraví týká. Přivést můžete i své dcery či vnučky a samozřejmě také kamarádky.

nahoru

Copyright © 2012 Mamma HELP | Archivováno Národní knihovnou ČR | Licence Creative Commons | Kontakt | Pro média a sponzory