Historie

Mamma HELP – sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu, o. s. vzniklo v roce 1999. Dnes je největším onkologickým sdružením v České republice, které poskytuje všestrannou pomoc ženám s rakovinou prsu a jejich blízkým. Usiluje také o zlepšení veřejné informovanosti v možnostech prevence a léčení této civilizační nemoci.

ilustrace nahoru

Copyright © 2012 Mamma HELP | Archivováno Národní knihovnou ČR | Licence Creative Commons | Kontakt | Pro média a sponzory