Imunita (obranyschopnost)

je schopnost organizmu rozeznat choroboplodné zárodky a zneškodnit je. Dělí se na imunitu: buněčnou – ta je vytvářena bílými krvinkami ("vojáci imunity"), které se podílejí na likvidaci cizorodých organismů; humorální (protilátkovou) – jejím hlavním úkolem je tvorba protilátek. Na správném fungování imunity se podílejí mandle (krční, nosní), brzlík, slezina, lymfatická tkáň a uzliny, kostní dřeň. Někdy se imunita může obrátit i proti vlastnímu organismu.

nahoru

Copyright © 2012 Mamma HELP | Archivováno Národní knihovnou ČR | Licence Creative Commons | Kontakt | Pro média a sponzory