Jak čekat na štěstí, používat mozek a naučit se vidět mušky

Lítá ho okolo nás hodně, jen je někdy neviditelné v situacích nebo chvílích, kde to prostě nečekáme.

Je to jako s příležitostí. Tu prý často promeškáme, protože je převlečená do montérek a vypadá jako práce. Určitě taky znáte spoustu různých průpovídek o Štěstí. Štěstí je prý jen muška zlatá. Přemýšlím, proč jen muška? Že je tak malé a přelétavé? A proč zlatá? Protože je to velmi vzácný kov? Nesouhlasím sama se sebou. Pravda, někdy je malé, dokonce tak, že si ho sami nevšimneme, někdy až zpětně si uvědomíme, jak velké Štěstí jsme měli. No a přelétavé, to už není vůbec. Jen je prostě spravedlivé. U každého se zdrží chvilku. To abychom si lépe uvědomovali jeho vzácnost a prchavost a o to víc si vychutnávali jeho přítomnost.

Je plaché a většinou tiché. To my často nebýváme a někdy ho můžeme i vyplašit. Říká se, že Štěstí se musí chytit za pačesy. To bych mu neudělala, jednak by ho to bolelo a pak, myslím si, že štěstí se musí vyhlížet, musí se v něj věřit a doufat.

Taky se musí bez přestání hledat, protože nechci jen čekat a spoléhat se na to, že až se Štěstí unaví, sedne si i na … , však víte. Protože Štěstí přeje odvážnému.

A taky se musí rozdávat, protože jak se do lesa volá, tak se z něho ozývá. A možná je i jako včely, může vám uletět. Tak teď už víte jak je to podle mě s tím Štěstím, tak jej nepřestávejte volat, hledat, vábit…a děkovat mu.

Jak už to v našich životech chodí, je prostě určitá dávka štěstí, radosti, ale i bolesti, utrpení, nebo chcete-li, smůly.

Musíme si zkrátka dávat pozor na naivní víru, že v životě má jít všechno hladce. Musíme se naučit rozlišovat prvořadé od druhořadého a vnímat právě prožitou hodinu jako nejdůležitější. A naučit se Štěstí vnímat všemi smysly i Srdcem a Myslí, tedy Rozumem.

Ale protože se naše Srdce často staví proti Mozku, uvěříme občas Srdci, které reptá a je smutné, protože není šťastné. A protože je většina z nás vždy ochotnější poukázat na věci smutné a negativní, je třeba si na pomoc zavolat Mozek. Ten jediný, pokud jsme zrovna kvůli něčemu neztratili hlavu, dokáže zachovat Rozum. Proto je dobré ve chvílích smutku ukonejšit bolavé Srdce s pomocí Rozumu.

Vždyť kdo jiný než právě Rozum si může nejlíp pamatovat všechny ty krásné chvíle a okamžiky, které jsme prožili! A jak tak člověk s Rozumem na to pěkné a milé vzpomíná, po čase cítí, že i to bolavé, nebo ztrápené Srdce přestává bolet a pofňukávat v koutku a začíná roztávat a hřát.

Náš Rozum je takový kabrňák, že nás dokáže dovést až k střízlivému poznání, že těžkosti, porážky, neúspěch a zklamání jsou přirozenou součástí života. Že díky jim rosteme a dozráváme… (Možná jste si právě pomysleli, že už jste přerostlí a přezrálí a že byste byli raději zakrslí a nezralí. Co naplat, život holt miluje velikány. Važte si toho, že z vás budou!)

Ke Štěstí patří neodmyslitelně i Radost. Radost někomu dělají děti, partner, pejsek, peníze, úspěch….. a Zdraví. Vždyť si i navzájem při gratulacích přejeme hodně Štěstí a Zdraví. Když člověk onemocní, dostane i spojení slov Štěstí a Zdraví daleko důležitější význam. Věříme, že musíme mít i velký kus Štěstí, abychom svou nemoc zvládli. I když si to málokdy uvědomujeme, právě v nemoci nás velký kus cesty provází právě Štěstí. A když se léčba daří, zažíváme všichni obrovskou Radost a Štěstí a vážíme si Zdraví. Znáte to přísloví o zdravé mysli a polovičním zdraví?

Stačí se opravdu jen zastavit, pozorně se dívat, naslouchat, hledat… najednou ho vnímáte! Je to někdy opravdu jen malá muška zlatá, ale poletuje jich kolem nás často mnohem víc, než my vidíme. Taky jste už určitě slyšeli snad stokrát, že se máte radovat z maličkostí. A víte, co mi na to můj Rozum řekl? Tak proč to sakra neděláš? Nemusel by ti to někdo tolikrát říct a ty bys to tolikrát nemusela poslouchat…Tak vida – prý máme taky nechat ostatní domluvit, protože to nejdůležitější si člověk neříká sám, to nejdůležitější mu bývá řečeno. Tak naslouchejme.

Přeji vám hodně Zdraví, Štěstí a Radosti. A od teďka si dávejte dobrý pozor, ať nepřehlédnete svoje Mušky zlaté. Já si pro jistotu jdu očistit brýle a vyčistit uši, abych lépe viděla i slyšela a nepropásla je, kdyby se ke mně zase přiblížily.

Mušek Lovu zdar vám přeje Jana Zrnečková, nyní stále na lovu

nahoru

Copyright © 2012 Mamma HELP | Archivováno Národní knihovnou ČR | Licence Creative Commons | Kontakt | Pro média a sponzory