Kostní metastázy a léčba bisfosfonáty

MUDr. Karel Nevrtal z farmaceutické firmy Roche, který v pražském MAMMA HELP centru v listopadu seznámil pacientky se současnými možnostmi léčby kostních metastáz, byl nejen velmi vstřícným řečníkem, ale také se zájmem naslouchal našim dotazům a citlivě nám je zodpovídal.Pro velký zájem jádro jeho sdělení přinášíme v tomto bulletinu, nicméně máme také příslib dr. Nevrtala, že postupně navštíví všechna MH centra. Nenechte si ujít příležitost, dozvědět se aktuální poznatky o další variantě případné léčby!

Kostní metastázy jsou způsobeny průvodní schopností nádoru uvolňovat nádorové buňky do krevního oběhu, touto cestou jsou nádorové buňky dopraveny do kostí. Vysvětlení kostních metastáz spočívá v dvou příčinách – první příčinou je skutečnost, že kostní tkáň je bohatě prokrvená, tedy je velká pravděpodobnost uchycení nádorových buněk, druhou příčinou jsou specifické vlastnosti nádorových buněk v kostní tkáni přežívat a množit se. Vlastní proces kostních metastáz se skládá z následných kroků – uhnízdění nádorových buněk v kostní tkáni a množení nádorových buněk, které potřebují prostor pro svůj růst s destrukcí kostní tkáně.

Kostní metastázy způsobují negativní doprovodné klinické projevy u pacientů. V důsledku destrukce kostní tkáně dochází k narušení integrity kostní tkáně vedoucí ke kostním příhodám a to bolesti, zlomeninám, postižení míchy v případě zlomenin obratlů, ke kostním komplikacím vyžadujícím radiologickou nebo chirurgickou léčbu a ke zvýšené hladině vápníku – hyperkalcémii. Kostní bolest je většinou hlavním důvodem proč pacienti vyhledají lékaře. Výše uvedené příznaky mají za následek zhoršení kvality života pacientů jak po stránce fyzické (omezení pohyblivosti pro bolest, omezení vykonávání aktivit každodenního života), tak po stránce psychické (deprese, úzkost), která je odrazem fyzického postižení.

Kromě kostních metastáz může mít vliv na kostní stabilitu souběžně také osteoporóza, která může být způsobena věkovými důvody, klimaktériem, nebo může přechodně vzniknout v průběhu některé chemoterapie nebo hormonální léčby. Diagnóza a zhodnocení stavu osteoporózy jsou dostupné a záleží na rozhodnutí lékaře, kdy pacienty na toto vyšetření poslat.

V současnosti lze léčit kostní metastázy těmito léčebnými možnostmi: chemoterapie, hormonální terapie, radioterapie, analgetika pro léčbu bolesti, chirurgie a léčba bisfosfonáty. Zmíněné terapie se podle individuálního stavu pacienta na základě zvážení lékaře kombinují nebo na sebe navazují.

Bisfosfonáty jsou nedílnou součástí komplexní léčebné strategie v případě, že se u pacientů vyskytují kostní metastázy. Jsou to léky, které zamezují tvorbě nových kostních metastáz a rozšiřování stávajících kostních metastáz. Základní princip spočívá v tom, že bisfosfonát po podání pacientovi se selektivně vychytává v kostech, kde vytvoří ochrannou bariéru proti kostní destrukci navozené nádorovými buňkami. Klíčovým efektem je potlačení specifických buněk kostní tkáně, osteoklastů, které jsou aktivovány nádorovými buňkami ke kostní destrukci. Potlačením aktivity osteoklastů se této kostní destrukci zamezí. Podle současných poznatků mohou ale bisfosfonáty také zamezit destrukci kostí další mechanismem a to přímým potlačujícím účinkem na množení nádorových buněk přítomných v kostech.

Použití bisfosfonátů, které potlačují kostní metastázy, má za následek zlepšení doprovodných příznaků pro pacienty. Dochází k úlevě bolesti, zamezení zlomeninám a tím ke zlepšení kvality života pacientů zlepšením jejich pohyblivosti a vykonávání každodenních aktivit.

Bisfosfonáty jsou v České Republice registrovány k podání pacientům v lékové formě nitrožilní infuze nebo ve formě tablet. Zvolení aplikační formy záleží na zvážení lékaře, který posoudí individuální stav pacienta.

Bisfosfonáty mají ovšem také další význam a to zabránění řídnutí kostí, tedy osteoporóze. Osteoporóza může být způsobena věkovými důvody (riziko vzniku se u žen prudce zvyšuje s klimakteriem), ale také může přechodně vzniknout v průběhu některé chemoterapie nebo hormonální léčby.

Pokud jde o bisfosfonáty vyráběné firmou Roche, je v současné době v ČR registrován přípravek Lodronat s obsahem kyseliny klodronové ve formě tablet, a Bondronat s obsahem kyseliny ibandronové, který je vyráběn ve formě injekcí pro infuzi i tablet. Pro klinickou praxi je nyní dostupný ve formě tablet Lodronat a ve formě injekcí pro infuzi Bondronat. Bondronat ve formě tablet je zatím v kategorizačním řízení ministerstva zdravotnictví kvůli stanovení výše úhrady.

MUDr. Karel Nevrtal, ROCHE, s.r.o.

nahoru

Copyright © 2012 Mamma HELP | Archivováno Národní knihovnou ČR | Licence Creative Commons | Kontakt | Pro média a sponzory