Centra léčby bolesti

V seznamu Ambulancí léčby bolesti najdete všechny ambulance pro léčení bolesti v České republice, které mají garanci Společnosti pro studium a léčbu bolesti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. V těchto ambulancích pracuje vždy jeden algeziolog. Převážná většina těchto algeziologů má atestaci z paliativní medicíny a léčby bolesti. Zvládají všechny základní úkony a metodiky léčby bolesti.

Multidisciplinární centra bolesti jsou komplexní centra, kde kromě algeziologa, který má vždy specializaci anesteziolog, jsou další specialisté jako neurologové, psychiatři, psychologové, rehabilitační lékaři, eventuálně revmatologové a imunologové. V těchto centrech se léčí zejména složité případy, kde předchozí léčba nebyla úspěšná. Ve většině z nich se provádí i složitější léčebné výkony jako intervenční terapie, neuromodulační výkony a i složitější psychologické intervence.

Do Center léčby bolesti je lépe být doporučen z ambulancí pro léčení bolesti, nebo i od jiných lékařů, do ambulancí léčby bolesti se žádné doporučení nevyžaduje.

prof. MUDr. Richard Rokyta DrSc., předseda SSLB

nahoru

Copyright © 2012 Mamma HELP | Archivováno Národní knihovnou ČR | Licence Creative Commons | Kontakt | Pro média a sponzory