Léčba kostních metastáz

Kostní metastázy jsou způsobeny schopností zhoubného nádoru uvolňovat nádorové buňky do krevního oběhu. Touto cestou jsou nádorové buňky z původního primárního nádoru dopraveny do kostí.

Vysvětlení vzniku kostních metastáz spočívá ve dvou příčinách. Kostní tkáň je bohatě prokrvena a existuje tak velká pravděpodobnost uchycení nádorových buněk. Druhou příčinou jsou specifické vlastnosti nádorových buněk, které v kostní tkáni dobře přežívají a množí se. Zvětšující se množství nádorových buněk potřebuje stále větší prostor pro svůj růst, proto dochází k destrukci (ničení) kostní tkáně a narušení její celistvosti. Tento proces se ve svém důsledku projevuje bolestí a zlomeninami. V případě zlomenin obratlů může dojít i k postižení míchy. Kostní bolest je většinou hlavním důvodem, proč pacienti vyhledají lékaře. Výše uvedené příznaky mají za následek zhoršení kvality života pacientů, a to jak po stránce fyzické (omezení pohyblivosti pro bolest, nemožnost vykonávat aktivity každodenního života), tak po stránce psychické. Úzkost a deprese jsou odrazem fyzického postižení.

Kostní metastázy lze v současnosti léčit chemoterapií, hormonální léčbou, radioterapií (ozařováním), analgetiky (léky proti bolesti), chirurgicky nebo podáváním bisfosfonátů. Tyto léčebné možnosti se kombinují nebo na sebe navazují podle individuálního stavu pacienta a na základě rozhodnutí lékaře.

Zmiňované bisfosfonáty jsou nedílnou součástí komplexní léčebné strategie v případech, kdy se u pacientů vyskytují kostní metastázy. Bisfosfonáty jsou léky, které zamezují tvorbě nových a rozšiřování stávajících kostních metastáz. Základní princip účinku bisfosfonátů spočívá v tom, že se po podání pacientovi selektivně vychytávají v kostech, kde vytvoří ochrannou bariéru proti kostní destrukci, ke které dochází v důsledku množení a růstu nádorových buněk zachycených v kostní tkáni.

Klíčovým efektem je potlačení specifických buněk kostní tkáně, tzv. osteoklastů, které jsou aktivovány nádorovými buňkami a způsobují kostní destrukci. Potlačením aktivity osteoklastů se zamezí ničení kostní tkáně. Podle současných poznatků mohou bisfosfonáty také zamezit destrukci kostí i přímým účinkem na množení nádorových buněk přítomných v kostech.

Použitím bisfosfonátů dochází k úlevě od bolesti a zamezení zlomeninám. Tím se významně zlepší pohyblivost a celková kvalita života pacientů, kteří mohou vykonávat každodenní aktivity. Bisfosfonáty jsou v České republice registrovány pro podávání ve formě nitrožilní infuze nebo ve formě tablet. Zvolení aplikační formy záleží na zvážení lékaře a posouzení individuálního stavu pacienta.

MUDr. Jiří Pešina

nahoru

Copyright © 2012 Mamma HELP | Archivováno Národní knihovnou ČR | Licence Creative Commons | Kontakt | Pro média a sponzory