Léky - slovníček pojmů

Generický lék — kopie originálního léku, s nímž má shodnou účinnou látku. Může to být licenční kopie originálního léku nebo taky kopie vyráběná bez licence, což je možné po vypršení patentové ochrany.

Generická firma — výrobce, který nemá vlastní vývoj a výzkum nových léčiv a vyrábí léčiva na základě licence nebo i bez licence po vypršení patentové ochrany originálního léčiva.

Inovativní lék — v překladu to znamená převratný, tedy originální lék.

Klinické zkoušky — zkoušení nového léku na lidech, zprvu na zdravých dobrovolnících, později přímo na nemocných. Má velmi přísná pravidla.

Originální lék — léčivo vyvinuté výrobcem včetně účinné látky a po dobu dvaceti let od objevení účinné látky patentově chráněné.

Patentová ochrana — ve farmaceutickém průmyslu zpravidla patnáct až dvacet let, po tu dobu nemůže žádný jiný výrobce bez souhlasu majitele patentu vyrábět stejný lék.

Preklinické zkoušky - ověřování účinků nových léků v laboratořích, zatím bez testování na lidech.

Placebo — vypadá jako studovaný lék (tzn. ověřovaný studií), ale neobsahuje účinnou složku. Dává se kontrolní skupině osob při zkouškách nových léků. Avšak při ověřování u pacientů se jen výjimečně dá placebem nahradit lék, která pacient užívá trvale, protože by to mohlo ohrozit jeho zdraví. Podává se proto buď zkoumaný lék nebo placebo v kombinaci s lékem, který nemocný užívá trvale.

nahoru

Copyright © 2012 Mamma HELP | Archivováno Národní knihovnou ČR | Licence Creative Commons | Kontakt | Pro média a sponzory