Mamární screening

Screening

(čti skríning – prosévání, třídění, vyšetřování)

Znamená v našem případě preventivní program pro vyhledávání včasných stadií nádorů, který umožňuje ženám bezplatné vyšetření prsu. V České republice má na mammografické vyšetření právo každá žena od 45 let do 69 let (tedy až do posledního dne před 70. rokem života) a provádí se jednou za dva roky. Vyšetření prsu je třeba podstupovat pravidelně, nestačí jen jednou za život.

Je velmi dobré, dochází-li žena na jedno pracoviště, protože pro lékaře, kteří mammografické snímky hodnotí je velmi přínosné, mohou-li porovnávat starší a nové snímky mezi sebou. Má-li žena vyšetření provedeno pokaždé někde jinde, mohou lékařům uniknout jemné rozdíly a tím i hůře viditelné známky malého nádoru v mammogramu.

Na bezplatné preventivní vyšetření je potřeba si vyžádat doporučení praktického nebo gynekologického lékaře. Pokud chce žena podstoupit toto vyšetření častěji než jednou za dva roky, nebo nedosahuje-li věkové hranice 45 let, může si preventivní vyšetření uhradit sama a doporučení od lékaře v tomto případě nepotřebuje. Jen se přímo objedná ve „svém“ mammárním centru.

Pokud lékař po vyšetření doporučí další kontrolu dříve než za dva roky, je třeba odlišit, zda jde o ověření, či sledování některých nejasností (pak je vyšetření hrazeno zdravotní pojišťovnou), či jde-li jen o doporučení kratšího intervalu prevence, než jednou za dva roky, pak si žena také hradí vyšetření sama.

Proč je tento preventivní program pro ženy tak důležitý

Už i dříve, léta provozovaný skrytý screening přinesl první pozitivní výsledky v prevenci rakoviny prsu. Díky gynekologům, kteří nechávali každoročně, nebo jednou za dva roky, provést mammografické nebo sonografické vyšetření žen užívajících hormonální substituční terapii, se v ročence ÚZIS objevují okolo roku 1996 první známky poklesu úmrtnosti na rakovinu prsu. Aktivita gynekologů tedy znamenala první potvrzení, že screening rakoviny prsu je dobrá cesta.

Screeningový program pro vyhledávání časných stadií nádoru prsu nastartovala Česká republika od 1.7.2002 a týká se cca 1,6 mil. žen, které do screeningového programu spadají. Budeme-li doufat v padesátiprocentní účast, je to 800 tisíc žen jednou za dva roky, tedy každoročně by mělo přijít 400 tisíc bezpříznakových žen k preventivnímu vyšetření. Je tak větší pravděpodobnost, že v případě pozitivního nálezu bude ložisko v počátečním stadiu nemoci. Pravidelnou docházku na preventivní vyšetření by měli ohlídat gynekologové či praktičtí lékaři, dle vyhlášky mají dokonce povinnost ženy na screening odesílat.

Na pracovním setkání v Hamburku v roce 2003 okomentoval profesor Dean, přední osoba finského screeningu, náš screeningový program takto: „Nastavením a udržením programu takové kvality máte šanci nést vlajku evropského screeningu.“

Akreditační centra

(akreditace – zplnomocnění instituce k dané činnosti)

Jsou mammární centra, která získala pověření na základě splnění přísných podmínek a musela také deklarovat schopnost trvalého dodržování těchto podmínek. Tato centra musí být schopná dovést diagnostický proces do dosažitelného závěru, spolupracují rovněž s různými odborníky při dispenzární péči o ženy, které z povahy svých problémů potřebují více péče než jen preventivní vyšetření.

Screeningová centra mají povinnost

  • dodržovat přijatelné objednací doby
  • zaměstnávat erudované lékaře
  • používat kvalitní přístroje
  • provádět úplnou diagnostiku zakončenou předoperační biopsií
  • postarat se o nemocné
  • negativní výsledky dát ženě v psané podobě při vyšetření do ruky ihned, nebo do týdne
  • provést eventuelní – k dosažení výsledku nezbytnou – ultrasonografii v těsné časové návaznosti na mammografii

Vrátíme-li se k udávanému číslu 400 tisíc žen ročně, které mají na preventivní vyšetření nárok, lze odvodit, že dostatečný počet center by se měl pohybovat kolem 40ti v celé České republice.

Současný počet akreditovaných center je sám o sobě dostatečným i pro případ, kdyby snad ženy u nás byly osvícenější, než je světová norma a udržely by například 75% účast. I tehdy by počet center stačil, neboť velká výkonná centra dosahují 20 – 30 tisíc vyšetřených žen ročně. Při tomto počtu vyšetření je už velká pravděpodobnost, že v případě negativního nálezu opravdu ložisko neexistuje. I když se mnohým ženám zdá dojíždění do akreditovaných center mimo své bydliště nepohodlné, tato jistota stojí určitě za to.

Aktuální seznam

Najděte si své akreditované pracoviště na mapě mamografů v ČR

nahoru

Copyright © 2012 Mamma HELP | Archivováno Národní knihovnou ČR | Licence Creative Commons | Kontakt | Pro média a sponzory