Mamma Centrum Zelený pruh

Mamma Centrum Zelený pruh je špičkové mamografické pracoviště, které má od roku 2002 status akreditovaného screeningového mamografického centra. Jeho činnost jako diagnostického mamografického centra byla zahájena v roce 1994.

Pracoviště se zabývá nejen diagnostikou onemocnění prsu, ale ve spolupráci s naším Onkochirurgickým oddělením také léčbou zhoubných a nezhoubných nádorů prsu. V ČR patří mezi největší a je současně spolu s Masarykovým onkologickým ústavem v Brně jedním z dvou pracovišť v zemi zařazených do mezinárodní databáze center Breast Centres Network, což jsou pracoviště specializovaná na diagnostiku a léčbu rakoviny prsu.

Zkušený tým našich lékařek a radiologických asistentek ročně vyšetří více než 30.000 žen.

Od ledna 2012 nastoupila na pozici vedoucí lékařky Mamma Centra Zelený pruh MUDr. Alena Bílková, Ph.D., která má s mamodiagnostikou a se screeningem nádorů prsu dlouholeté zkušenosti z mamografického pracoviště ve FN KV. Kromě toho nadále působí jako odborná asistentka na Radiodiagnostické klinice 3. LF UK v Praze a účastní se též výuky studentů Gynekologicko-porodnické kliniky 3. LF UK v rámci Mamma Centra.

Zrekonstruované Mamma Centrum Zelený pruh v Praze bylo slavnostně otevřeno

Symbolickou pásku přestřihl i primátor hlavního města Prahy Bohuslav Svoboda, který mimo jiné zdůraznil význam prevence pro zdraví žen. Řekl také, že obdobných špičkově vybavených zařízení není nikdy dost.

Mamma Centrum Zelený pruh, zařízení pro prevenci a diagnostiku onemocnění prsu, je největší akreditované screeningové mamografické pracoviště v České republice. V dubnu 2012 prošlo během rekordně krátkého času deseti dní rozsáhlou renovací. Bylo vybaveno nejmodernějšími ultrazvuky a rovněž digitálními mamografy, které umožňují klientkám důkladnější, příjemnější a zároveň bezpečnější vyšetření, a to podstatným snížením dávky rentgenového záření (až o 60 %). Kromě zkvalitnění samotného vyšetřovacího procesu došlo také k celkové rekonstrukci a zútulnění prostor čekárny a vyšetřoven.

„Karcinom prsu je nejčastější závažné nádorové onemocnění žen u nás i ve světě a jeho výskyt stále stoupá. Představuje kolem 16 procent všech maligních nádorů u žen. Přitom většina z nich má díky včasnému záchytu a současným léčebným postupům šanci na úplné uzdravení. Ženy by proto měly chodit na preventivní mamografické vyšetření pravidelně, neodkládat ho, ani nepodceňovat jeho důležitost,“ sdělila MUDr. Alena Bílková, Ph.D., vedoucí lékařka Mamma Centra. Toto pracoviště ročně vyšetří více než 30 000 klientek.

Mamma Centrum velmi úzce spolupracuje s Onkochirurgickým oddělením, které sídlí jen o pár pater výš. Zajišťuje léčbu zhoubných i nezhoubných nádorů.

Slavnostního zahájení provozu rekonstruovaného Mamma Centra se zúčastnila také herečka Marta Vančurová. Přítomným se svěřila, že před 13 lety prodělala toto závažné onemocnění a jejím přáním kromě uzdravení bylo, aby veškerá vyšetření i léčba probíhaly pod jednou střechou, a je ráda, že její sny lékaři, dodavatelé vybavení i investoři v tomto případě naplnili.

„V České republice rakovinou prsu ročně onemocní přes šest tisíc žen. Z celkového počtu připadá na Prahu přibližně tisíc nových případů a zhruba pět set žen je léčeno právě u nás,“ upřesňil MUDr. Václav Pecha, primář Onkochirurgického oddělení Zelený pruh.

Mamma Centrum společně s Onkochirurgickým oddělením Zelený pruh tvoří komplexní pracoviště, které v roce 2007 jako první v České republice splnilo přísná kritéria a stalo se členem celosvětové sítě Breast Centres Network, center specializovaných na diagnostiku a léčbu rakoviny prsu. Dnes je vedle brněnského Masarykova onkologického ústavu jedním z pouhých dvou českých pracovišť zařazených do této sítě.

S využitím tiskové zprávy Mamma Centra – pik –

Fotografie

Mamma Centrum Zelený pruh

MUDr. Alena Bílková, Ph.D., vedoucí lékařka MAMMA CENTRA ZELENÝ PRUH (u popisovací stanice mamografických snímků)

Mamma Centrum Zelený pruh

zleva v popředí: Jiří Adámek, jednatel společnosti – Marta Vančurová, herečka – MUDr. Václav Pecha, primář ONKOCHIRURGIE ZELENÝ PRUH; v pozadí zleva: Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc., primátor hl. města Prahy – Ing. Pavel Horálek, starosta městské části Praha 4

Mamma Centrum Zelený pruh

zleva: Jiří Adámek, jednatel společnosti – Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc., primátor hl. města Prahy – MUDr. Alena Bílková, Ph.D., vedoucí lékařka MAMMA CENTRA ZELENÝ PRUH – MUDr. Václav Pecha, primář ONKOCHIRURGIE ZELENÝ PRUH

Rozhovor s MUDr. Alenou Bílkovou, Ph.D.

Mamma Centrum Medicon Services na Zeleném Pruhu v Praze je nově moderně vybaveno, větší komfort mají i pacientky

Toto akreditované screeningově-diagnostické pracoviště má dlouholetou tradici. Klientkám i nemocným ženám nyní poskytuje maximální komfort. Pracoviště provádí všechny nezbytné diagnostické výkony a v případě potřeby léčebného zásahu zařizuje společně s Onkochirurgickým oddělením všechny potřebné etapy léčby. O komplexní péči a pohodlí klientek Mamma Centra se stará tým pod vedením vedoucí lékařky MUDr. Aleny Bílkové, PhD., kterou jsem požádala o rozhovor.

Paní doktorko, jistě máte radost z nově vybaveného Mamma Centra. Co všechno se změnilo?

Velkou radost mám nejen já, ale i kolegyně lékařky a ostatní pracovnice. Na začátku dubna došlo k rekonstrukci našeho Mamma Centra. Zvětšili jsme čekárnu a recepci, dále jsme propojili čekárnu s recepcí a s chodbami tak, aby vytvářely jeden spojitý celek.

Čekárna je vybavena klimatizací a oknem, což výrazně mění a zlepšuje její vzhled a klima. Nové vybavení interiérů se týkalo samozřejmě i vyšetřoven, popisovna lékařek se přesunula do místnosti, kde je mnohem více místa pro prostorné stoly a nové digitální mamografické stanice, na kterých hodnotíme mamografické snímky.

Tím se dostávám k tomu nejdůležitějšímu, co se v posledních dnech v Mamma Centru událo, a to byla výměna starých mamografů a ultrazvuků za zcela nové přístroje.

Nyní máme k dispozici dva nové moderní špičkové mamografy, které jsou přímo digitalizované a snadno se dají ovládat.

Přenos dat mezi snímkovnou a popisovnou je velmi rychlý. Digitální snímky jsou nesrovnatelně lepší kvality nežli byly předchozí klasické snímky. Můžeme si je upravovat tak, aby jejich zhodnocení bylo co nejpřesnější a neunikly nám žádné detaily, které vedou k odhalení nádorových změn. Též dávky záření jsou nižší než byly na starých mamografických přístrojích.

Dále je naše pracoviště vybaveno třemi zcela novými a výkonnými ultrazvukovými přístroji, na kterých jsou velmi podrobně vidět ložiska a změny, které lze v prsu hodnotit. Snímky z digitálních mamografů a ultrazvuků jsou napojené do tzv. PACSu, což je systém pro archivaci a komunikaci s digitálními snímky.

Mohu konstatovat, že naše přístrojové vybavení je na vysoké úrovni a dohromady se zkušenostmi týmu lékařek Mamma Centra vytváří nadstandardní kombinaci techniky a lidského potenciálu.

Co pacientky, které jsou zvyklé do Mamma Centra chodit, může překvapit na první pohled?

Vstup do čekárny určitě překvapí každého, kdo navštěvoval Mamma Centrum v předchozích letech, a to kombinací jasných a světlých barev. Celý prostor čekárny, ale i vyšetřoven je uvolněný a není stísněný, jak tomu bylo před rekonstrukcí. Radikální změny interiéru jsou tak vidět na první pohled.

A jak se změnil provoz pracoviště?

Provoz Mamma Centra se významně změnil samozřejmě už tím, že máme k dispozici nové moderní přístroje. Nově používáme k popisu mamografů a ultrazvuků systém MaSc určený pro screeningová pracoviště. Abychom vyhověli požadavkům na včasné objednací termíny, přistoupili jsme k tomu, že několikrát do týdne otevíráme odpolední směny a často i pracovní soboty. Je to práce navíc pro lékařky a ostatní personál Mamma Centra, ale jsme rády, že můžeme našim pacientkám nabídnout termíny vyšetření i mimo jejich pracovní dobu.

Paní doktorko, jaký je váš osobní vztah k onkologii?

V mamodiagnostice pracuji už 17 let a setkávám se s mnoha ženami, které onemocněly rakovinou prsu. Osud některých je smutný, protože onemocnění je silnější než všechna dostupná léčba. Ale mnoho z nich díky onkologické léčbě žije plnohodnotně a pracuje. Obdivuji jejich statečnost a to, co jsou schopné zvládnout navzdory svému onemocnění. Jsou často plné elánu do života a podle toho také vypadají, nejsou to žádné chudinky. Z toho vyplývá, že závažné onemocnění, které prodělaly a kvůli kterému jsou celoživotně sledované, je nezlomilo. Nepovažuji onkologii jen za obor pro beznadějné případy, ale naopak za obor, který lidem, jenž onemocnění rakovinou, dává naději. A bez té to v životě nejde.

Kolik tady pracuje lékařů a sester?

Na našem pracovišti je zaměstnáno devět lékařek, ne všechny ale pracují na plný úvazek. Při snímkování na mamografech se střídá osm radiologických asistentek, tým doplňuje pět zdravotních sester (z toho jedna specializovaná s vysokoškolským vzděláním) a čtyři administrativní pracovnice.

Kontakty

MUDr. Alena Bílková, Ph.D.

Po promoci v roce 1989 začala pracovat jako asistentka na Radiodiagnostické klinice 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (3. LF UK) v Praze. Od té doby se stále věnuje výuce studentů radiologie na 3. LF UK jako odborná asistentka. V roce 1990 nastoupila zároveň jako lékařka do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FN KV) v rámci stejné kliniky. Od roku 2003 zastávala funkci vedoucí lékařky Screeningového mamografického centra FN KV, kde působila až do roku 2011. Od ledna 2012 pracuje jako vedoucí lékařka Mamma Centra Zelený Pruh společnosti Medicon Services s.r.o. v Roškotově ulici v Praze 4.

V roce 1992 složila atestaci v oboru Radiodiagnostika I. stupně a v roce 2002 II. stupně. V roce 2011 obhájila svoji dizertační práci na Radiologické klinice Univerzity Palackého v Olomouci a získala titul Ph.D. Je vdaná, má syna a dceru.Táňa Pikartová

nahoru

Copyright © 2012 Mamma HELP | Archivováno Národní knihovnou ČR | Licence Creative Commons | Kontakt | Pro média a sponzory