Mammotomie

Milé dámy, Jana Drexlerová mě požádala o pár vysvětlujících slov k nové metodě používané v mamární diagnostice. Těší mě váš zájem být na výši a proto jsem usedla a pokusila se srozumitelně metodu popsat. Jak hned uvidíte, nevměstnala jsem se do pár řádků, prostě jsem dosud nezvládla umění krátkého projevu. Pochopíte-li, co jsem vám chtěla sdělit, jistě mi větvené vysvětlování prominete. Vaše Mirka Skovajsová

Mammotomie je vlastně lidový (český) název pro vakuovou biopsii provedenou mammotomem.

Abychom porozuměli, je třeba název vysvětlit slovo po slově.

Postatou názvu je slovo biopsie. V nejširším významu je biopsie odběr vzorku tkáně, kterou chceme nebo spíše potřebujeme prozkoumat na buněčné úrovni. Je to tehdy, když zobrazovací metody, jako je mamografie (MG) či ultrazvuk (sono) narazí na strop svých možností, ukáží nám nejasné ložisko či jen naznačený okrsek podezřelé tkáně, ale jiné informace již nedokáží podat. Nerozšířenějším způsobem biopsie prsní žlázy je core biopsie, přičemž slovo core znamená cosi jako jádro, střed. Při ní se snažíme za pomoci odběrové jehly získat reprezentativní – jádrový – vzorek z nejasného okrsku tkáně.

Pro úplnost je třeba říci, že vzorek tkáně odebíráme nejen, když jsme si nejistí původem „divných“ změn v MG nebo sono obraze, biopsii provádíme i tehdy, když o zhoubnosti ložiska nalezeného v zobrazovacích metodách nemáme pochyby. V moderním pojetí onkologie je předléčebná znalost histopatologie ložiska nezbytná pro lepší a individuálnější plánování léčby. V případě, že první v léčbě nastupuje chemoterapie či hormonoterapie, je dokonce ověření povahy ložiska a znalost jeho vlastností do všech možných detailů nezbytná.

Ve slově vakuová (podtlaková) je ukryta technická odlišnost tohoto druhu biopsie od prosté core biopsie. Za pomocí vakua – podtlaku je do odběrového okénka jehly vtahována podezřelá tkáň. Vzorek je celistvý a při jednom odběru je možno odebrat několikanásobně větší vzorek než při core biopsii. Zmíněný podtlak je také využíván k odsávání možného krvácení z okolních cév. Každé ložisko nádoru si ve svém okolí dříve nebo později vytvoří spleť zásobujících cév. Tyto novotvořené cévky však mají atypické průběhy a mají větší sklon ke krvácení než fyziologické řečiště vyživující původní tkáň. Shrnuto a podtrženo: vakuum přispívá k většímu objemu získané tkáně a zároveň snižuje krvácení, jehož mohutnost někdy může vést k předčasnému ukončení biopsie. Vakua se však využívá ještě k jednomu úkonu. Za pomoci podtlaku se vzorek posouvá vodící trubičkou ven a objeví se posléze ve střední části jehly, odkud je jednoduše odebrán pinzetou. Tím jsem Vám popsala další výhodu mamotomie proti core biopsii. Při celém výkonu zůstává totiž odběrová jehla na stejném místě, což zvyšuje komfort ženy podstupující výkon. Rovněž bioptující (mamotomující) lékař má značný zisk ze stabilního uložení jehly. Při něm zůstává dobrá přehlednost pole a odpadá opakované zavádění jehly k ložisku.

A co je to mammotom, podle kterého se tato technika nazývá? Mammotom je rotační nožík ukrytý v odběrové (bioptické) jehle. Oproti core biopsii, kde se potřebný vzorek ze tkáně vysekne, při mammotomii se vykrojí. Vy, co jste podstoupily core biopsii víte, že v jeden moment se ozve z odběrového děla rána podobná výstřelu, v tu chvíli vniká odběrová jehla do ložiska a kousek podezřelé tkáně si vysekne. Při mammotomii je odběrová jehla uložená pod ložiskem, patologické ložisko je přitaženo pomocí vakua a do tohoto okénka pak pomalu vjíždí rotační nožík, který přisátou tkáň odřízne.

Mammotomie se provádí stejně jako core biopsie v místním umrtvení. Anestetika se podává tolik, kolik je zapotřebí, aby byl výkon bezbolestný.

Na závěr této malé lekce z mamární diagnostiky bude vhodné vše shrnout.

Mammotomie je biopsie na vyšší technické úrovni, jejímž hlavním ziskem je větší objem vzorků. Přestože se objem získané tkáně může rovnat až malému chirurgickému výkonu, je ženami velmi dobře snášen. Všechna pozitiva této metody nás však nesmí vést k domněnce, že obyčejné core biopsii již odzvonilo. Je nutno si uvědomit, že core biopsie je celkově šetrnější a proto zůstává jednou ze základních bioptických metod. K dobrému pochopení výběru druhu biopsie v jednotlivých případech možná poslouží malá paralela:

Když potřebujeme překročit klidnou řeku, převozní člun postačí.
Potřebujeme-li zdolat oceán, jistě zvolíme zámořský parník.

nahoru

Copyright © 2012 Mamma HELP | Archivováno Národní knihovnou ČR | Licence Creative Commons | Kontakt | Pro média a sponzory