Nové centrum pro včasnou diagnostiku a léčbu prsu – Breast Unit Prague

Motto: „Zdravá obava bez panické hrůzy“

Breast Unit Prague Dne 20. září 2011 bylo slavnostně otevřeno pod patronací Anny K. nové a jedinečné centrum BREAST UNIT PRAGUE - specializované komplexní pracoviště pro včasnou diagnostiku a léčbu prsu.

Pracoviště vzniká dle evropských pravidel deklarovaných autoritami European Society of Mastology (EUSOMA) a Europa Donna a je nadstandardně vybaveno nejmodernější mamografickou a sonografickou technikou se všemi potřebnými návaznostmi.

Nové přístroje

„V tomto unikátním pracovišti začnou v brzké době lékaři vůbec poprvé v ČR používat také diagnostický přístroj INTAKT, což je nová technologie pro biopsii prsu, která zatím nebyla v České republice uvedena do provozu. Jde o jedinečný přístroj, který nám lékařům umožňuje při malém ambulantním výkonu bez narkózy a pouze v místním umrtvení získat tak reprezentativní vzorek, jako kdyby byl provedený chirurgický zákrok. Přístroj významně přispívá k včasné diagnostice minimálních zhoubných nádorů, pomáhá zachovat nádorem postižený prs a v důsledku zachraňovat životy žen. Zhoubné nádory prsu jsou natolik specifické a časté choroby s psychosociálním dopadem na ženy i celou společnost, že právě specializovaná centra typu BREAST UNIT PRAGUE, které nyní budujeme, jsou dle mého názoru i stanovisek mezinárodních odborných institucí nejlepším předpokladem a nástrojem pro úspěšný boj s tímto nejčastějším druhem rakoviny,“ vysvětluje Prim. MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D., odborná garantka a zakladatelka Mamma centra v Praze.

Mamární screening

Pracoviště BREAST UNIT PRAGUE otevírá zatím první etapu, během které se v nových podmínkách nejprve naplno rozvine mamární screening a diagnostika. V této etapě začne také brzy používat již zmíněný INTAKT, speciální přístroj pro biopsie prsu. „Pracoviště musí být kvalitní ve všech jeho technických i organizačních částech, přátelské pro vyšetřované ženy a bude proto vznikat po etapách. S rozmyslem a vždy po konzultacích s dalšími odborníky. Je logické, že první etapa je diagnostická, druhá pak léčebná“, doplňuje MUDr. Skovajsová.

Erudovaný personál

BREAST UNIT PRAGUE vyplní chybějící a požadovanou kapacitu v síti screeningových pracovišť v Praze. Přispěje k posílení screeningového programu a tím ke zlepšení deklarovaných českých dat. BREAST UNIT již nyní splňuje všechny nároky, které musí pracoviště v síti screeningových center mít. Jde o erudici lékařů i radiologických asistentů stejně tak jako o kvalitu přístrojů a schopnost postarat se nejen o zdravé, ale hlavně o nemocné ženy. Existuje v dobře dostupné lokalitě Prahy 11, v příjemném prostředí v blízkosti centrálního parku.

Nutné zlepšení screeningu

Od konce devadesátých let minulého století usiluje skupina odborníků v ČR o celonárodní screeningový program. Výsledkem je funkční a pravidelně auditovaný celorepublikový mamární screening na více než 60 pracovištích v ČR fungující od roku 2003. Návštěvnost českých žen zatím dosáhla pouhých 51%. Pro plnou funkčnost screeningového programu je zapotřebí 80 – 90 % účasti. V některých částech ČR chybí screeningová kapacita, v Praze se tento fakt projevuje již několik let. Objednací doba je v současnosti více než 4 měsíce. Existující screeningově – diagnostická pracoviště péče o prsní žlázu v Praze a spádovém okolí ale nyní nemají dostatečnou kapacitu pro přibližně 300 000 žen ve screeningovém věku (od 45 let bez omezení horní věkové hranice), které zde žijí. Dlouhá objednací doba je kontraproduktivní k úsilí o co největší účast žen ve screeningu.České republice rovněž chybí BREAST UNIT, integrované pracoviště vyššího typu, které má také sloužit jako konzultační, a které bude směřovat českou mamární diagnostiku k integraci s evropskými požadavky na inovaci celkové mamární péče.

Kontakt

MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D.
předsedkyně představenstva BU PRAGUE No 1 a.s.
www.buprague.cz
Mobil: +420 777 777 144
E-mail: info@buprague.cz
skovajsova@buprague.cz

Fotogalerie

Breast Unit Prague Breast Unit Prague Breast Unit Prague Breast Unit Prague Breast Unit Prague Breast Unit Prague

nahoru

Copyright © 2012 Mamma HELP | Archivováno Národní knihovnou ČR | Licence Creative Commons | Kontakt | Pro média a sponzory