Nové lymfocentrum v Lázních Františkovy Lázně

Rozhovor s MUDr. Robertem Michaličem, ředitelem léčebné péče a.s. Lázně Františkovy Lázně

Pane doktore, v novém lymfocentru poskytujete klientkám s lymfedémem komplexní léčbu. Kromě toho, že je to pro klientky velmi pohodlné jít jenom na jedno místo, dá se říct, že tato skutečnost také pozitivně ovlivňuje délku léčby?

Lymfocentra v České republice vznikají právě proto, aby zde na jednom místě byla poskytována komplexní léčba lymfedému, která zefektivňuje léčení lymfedému a tím zkracuje celkovou délku léčby nebo alespoň podstatně snižuje četnost opakování.

Kolik fyzioterapeutů se ve vašem lymfocentru o klientky stará?

V našem lymfocentru se nyní pravidelně střídá deset nejzkušenějších fyzioterapeutů. Celkově kurz ručních lymfodrenáží absolvovalo sedmnáct fyzioterapeutů naší akciové společnosti.

Hovořili jsme o komplexní léčbě, v čem spočívá?

Komplexní léčba lymfedému v našem Lymfocentru vypadá tak, že po ruční lymfodrenáži bezprostředně následuje přístrojová lymfodrenáž, která je ukončená bandáží. Pak následuje speciální skupinový tělocvik s bandáží. V průběhu léčení je pacient navíc podrobně edukován o správné životosprávě a komplexní péči o lymfedémem postiženou končetinu.

Klienty lymfocentra jsou pouze lázeňští hosté anebo může přijít kdokoliv s potížemi s lymfedémem?

Naše lymfocentrum bylo zřízené především pro naše pacienty, kteří zde absolvují jejich pojišťovnou plně hrazenou komplexní lázeňskou léčbu, kterou jim doporučí buď jejich onkolog například po ablaci prsu na indikaci I/1 a návrh vypíše praktický lékař do dvou let od ukončení onkologické léčby. Na částečně hrazenou příspěvkovou lázeňskou léčbu na indikaci II/9 přijíždějí pacientky i pacienti s chronickým lymfedémem i bez doporučení. Návrh v tomto případě jenom vypíše praktický lékař a odešle na pojišťovnu. Samozřejmě, že komplexní léčbu lymfedému poskytujeme také za úhradu i samoplátcům a ambulantním pacientům.

Je třeba, aby ženy měly doporučení lázeňského lékaře, případně svého internisty, gynekologa?

V našem lázeňském zařízení jsou pacientky v péči zkušených onkologů nebo gynekologů, kteří absolvovali akreditovaný lymfologický kurz (tedy lymfologů) a ti pak našim klientkám komplexní léčbu lymfedému předepisují. V případě, že má pacientka/pacient předepsanou lymfodrenáž či komplexní léčbu lymfedému od svého onkologa, gynekologa či jiného speciality, může zde léčbu absolvovat jako samoplátce. V případě, že nemá doporučení od svého odborného lékaře, tak může komplexní léčbu lymfedému absolvovat po vyšetření naším specialistou – lymfologem.

nahoru

Copyright © 2012 Mamma HELP | Archivováno Národní knihovnou ČR | Licence Creative Commons | Kontakt | Pro média a sponzory