Pomůžete nám?

Finančně nás můžete podpořit na těchto účtech

  • Praha, Plzeň, Přerov: 27-4605410297/0100
  • Brno: 35-135040237/0100
  • Olomouc: 43-8323560287/0100
  • Hradec Králové: 35-5607980247/0100
  • Zlín: 35-8867890217/0100

Účet pro firemní a individuální dárce

  • 23020207/0100

Sbírkový účet

  • 7000257/0100

Darovací smlouvy

Mamma HELP – sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu, o. s. vzniklo v roce 1999. Dnes je největším onkologickým sdružením v České republice, které poskytuje všestrannou pomoc ženám s rakovinou prsu a jejich blízkým.

Smyslem a cílem MAMMA HELP CENTER je bezplatně pomoci každému, kdo o pomoc v souvislosti s nádorovým onemocněním prsu požádá, bez ohledu na to, zda se v budoucnu ke sdružení aktivně připojí či nikoli. Cílem je zlepšit kvalitu života onkologicky nemocných žen, prosadit zlepšení následné péče o onkologicky nemocné a přispět ke zlepšení informovanosti veřejnosti o výskytu, prevenci a možnostech léčby rakoviny prsu.

Na zkušenostech z prvního MAMMA HELP CENTRA, které bylo otevřeno již v roce 2000 v Praze, se postupně buduje celostátní síť těchto zařízení. V současnosti jsou poradny dostupné také v Brně, Olomouci, Hradci Králové, Přerově, Zlíně, Plzni.

nahoru

Copyright © 2012 Mamma HELP | Archivováno Národní knihovnou ČR | Licence Creative Commons | Kontakt | Pro média a sponzory