Přednášky pro veřejnost

Edukační projekt - nabídka přednášek

Využijte svého práva na preventivní prohlídky!

Zdravotní prevence – karcinom prsu

Nádorovým onemocněním prsu je v ČR každoročně postiženo více jak 7000 žen. V průběhu svého života tak podle statistiky onemocní každý 12. – 8. žena. Je již dostatečně známo, že pouze onemocnění zjištěné včas, tj. v počátečním stadiu, dává každé z nás velkou šanci na přežití a uzdravení. Ne všechny ale víme, jak si máme počínat, abychom předešly tragickým následkům, přestože v České republice existuje systém preventivních prohlídek na velmi dobré úrovni.

Sdružení Mamma HELP vám nabízí konkrétní informace, jak těchto preventivních prohlídek využít a jak si vlastní zdraví a život lépe chránit.

Komu jsou přednášky určeny?

  • ženám – pracovnicím vaší instituce
  • studentkám vyšších ročníků vaší školy

Přednášející:

  • vyléčené onkologické pacientky, členky sdružení Mamma HELP, proškolené a pod supervizí odborníků z Asociace mamodiagnostiků

Délka přednášky:

  • cca 45 minut, délka následné besedy dle vašich časových možností

Místo konání:

  • přednášková místnost vaší instituce či školy, případně prostory sdružení Mamma HELP v Praze

Doporučený počet účastníků:

  • 10 – 25

Obsah přednášek:

  • Multimediální prezentace: čísla a fakta o výskytu a možnostech prevence karcinomu prsu, co to je mamární screening, jaké jsou metody a možnosti vyšetřování u lékaře, kdo vyšetřování hradí, jak se na něj objednat, jaké diagnostické centrum si vybrat a proč, jak často prohlídky absolvovat, jak se správně provádí samovyšetřování.
  • Nácvik samovyšetření na fantomovém modelu, účastníci přednášky dostanou brožurky a letáčky k samovyšetření.
  • V besedě jsme schopny zodpovědět vaše otázky k tématu.

Úhrada přednášek:

  • Přednášky nabízíme v rámci vzdělávacích aktivit sdružení a jsou tedy pro vás zcela zdarma.

Bližší informace a kontakt:

Olga Růžičková
Mamma HELP
U Vinohradské nemocnice 4, 130 00 Praha 3
Tel: 272 731 000, 272 732 691, 607 049 787
olga.ruzickova@mammahelp.cz
kontaktní formulář

Máte-li o naše přednášky zájem, vyplňte prosím objednávku. Budeme vás samy kontaktovat.

Mamma HELP, sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu

nahoru

Copyright © 2012 Mamma HELP | Archivováno Národní knihovnou ČR | Licence Creative Commons | Kontakt | Pro média a sponzory