Prekanceróza

Prekancerózy jsou všechny definované nálezy, u kterých je zvýšené riziko přechodu v maligní nádor. Prekancerózami jsou hlavně kožní a slizniční změny, některé typy pih (pigmentových névů), polypy (adenomy) tlustého střeva, chronický zánět žaludku (gastritida), tlustého střeva (ulcerózní kolitida) apod.. Tam, kde je sledovaná oblast dobře přístupná vyšetření, je vyhledávání prekanceróz základem screeningu. Typickým příkladem je např. prevence karcinomu hrdla děložního. Při gynekologickém vyšetření je nabrána cytologie ag a histolog hodnotí úroveň změn podle tzv. CIN klasifikace.

V případě karcinomu prsu jsou prekancerózami zejména atypické hyperplazie, dysplazie mléčné žlázy. Tyto nálezy jsou nehmatné a mohou být diagnostikovány pouze mammograficky, případně sonograficky. Pokud je screeningové vyšetření prováděno zkušeným rentgenologem na akreditovaném pracovišti, je pravděpodobnost záchytu těchto změn velmi vysoká. Základním řešením je chirurgické odstranění a sledování, stejně jako u ostatních prekanceróz.

MUDr. Renata Koževnikovová

nahoru

Copyright © 2012 Mamma HELP | Archivováno Národní knihovnou ČR | Licence Creative Commons | Kontakt | Pro média a sponzory