Proč a jak léčit nádorovou bolest

Připravila MUDr. Pavlína Nosková, Centrum léčby bolesti KARIM VFN Praha

Co je to bolest?

Bolest je subjektivně vnímaný nepříjemný smyslový a emoční prožitek, způsobený skutečným nebo možným poškozením živé tkáně organismu. Bolest bývá bohužel často prvním příznakem, který přivádí pacienta k lékaři, a po cílených vyšetřeních se diagnostikuje nádorové onemocnění.

Proč léčit bolest u onkologického pacienta?

Bolest má zásadní vliv na psychiku člověka. Působí na momentální stav a náladu, mění radost ze života a naději. Účinně tlumená bolest zvyšuje motivaci pacienta k životu a spolupráci při léčbě. Neléčená bolest vede ke snížené hybnosti až nepohyblivosti, nechutenství, depresi a sociální izolaci. Důležité je, aby byla od počátku dostatečně a správně řešena a umožňovala nemocnému život, který bude svou kvalitou přijatelný.

Jaké jsou příčiny bolesti v onkologii?

Nejčastěji bolest souvisí přímo s nádorem. Nádor může utlačovat orgány, napínat jejich obaly, způsobovat překážky v dutých orgánech a prorůstat do nervových struktur. Bolestivé stavy dále souvisí i se samotnou operační léčbou. Po ozáření v oblasti hlavy se vyskytuje nepříjemný zánět sliznice dutiny ústní a v oblasti břicha mohou vznikat křeče. Chemoterapie způsobuje „ničení” žil a svým toxickým působením na nervová vlákna nepříjemné pocity koncových částí rukou a nohou (tzv. polyneuropatie). Celkové oslabení nemocného může vést k dalším bolestivým stavům, jako jsou: pásový par, proleženiny, infekční komplikace.

Jaké jsou možnosti léčby bolesti?

Základ tvoří léky tišící bolest (analgetika) a podávají se podle síly jejich účinku, kterou schematicky znázorňuje třístupňový Analgetický žebříček WHO. Jediným vodítkem je zde intenzita bolesti a tak není neobvyklé, že většina pacientů se silnou bolestí užívá silné léky proti bolesti – opioidy (dříve opiáty). V minulosti byla léčba těmito analgetiky spjata pouze s léčbou silné bolesti u onkologických pacientů, kteří jsou v poslední fázi svého života, a jediný lék, který se takto užíval bylo morfium. V současné době je na trhu celá řada těchto analgetik a jejich užívání je běžné celosvětově nejen u nádorových pacientů, ale i u nemocných, kteří trpí chronickou bolestí nenádorového původu. Pokud tlumení bolesti není úspěšné, je možno přistoupit i k invazivním metodám. Podpora psychiky antidepresivy je běžnou součástí léčby.

Proč se nebát opioidů?

Na začátku léčby silnými opioidy je nutno ve většině případů zvládnout období 7 až 10 dnů, kdy dochází k tzv. toleranci (přivyknutí si) léku. Může se vyskytnout pocit na zvracení, zvracení, ospalost, únava. Je nutno s tímto počítat a vybavit nemocného léky proti nevolnosti. Velmi vhodné je mít telefonický kontakt na pracoviště, kde se pacient léčí, a v případě potíží stav zkonzultovat po telefonu. Pokud je léčba dobře snášena představuje nejbezpečnější léčbu bolesti pro dlouhodobé podávání z hlediska možného postižení orgánů. Předpokladem je samozřejmě dodržování doporučeného dávkování lékařem včetně pravidelného užívání pro zamezení vzniku nežádoucích abstinenčních příznaků (psychický neklid, třesavka, horečka, pocení, pocit na zvracení, bušení srdce apod ).

Nestanu se narkomanem?

Často se u nemocných vyskytují obavy ze závislosti na léku a bojí se, že stanou „narkomany“. Je třeba zdůraznit, že onkologický pacient je závislý na analgetickém účinku opioidu a jedná se zde o závislost fyzickou. Je to normální fyziologická odpověď organismu na dlouhodobou (již po 3-4 týdnech užívání) léčbu opioidy. Tuto léčbu je možné vždy podle potřeb postupně přerušit i ukončit.

U narkomanů se ale jedná o psychickou závislost. To je porucha charakterizovaná opakovanou nutkavou snahou obstarat si drogu s cílem dosažení psychického stavu, který droga vyvolává.

Dá se také bolest hodnotit?

Každý člověk má různý práh bolesti a z toho plyne pravidlo, že bolest je subjektivní (každý má jiné vnímání bolestivých podnětů). Pomůckou v praxi k jejímu hodnocení bývají různé škály a měřítka (číselné, smajlíkové) a sám pacient si může zapisovat intenzitu bolesti během dne a její léčbu do deníku bolesti.

Komu se můžu svěřit s bolestí?

Tlumení bolesti u onkologického pacienta se řadí mezi základní principy v léčebném postupu. Bolest by měl pacient řešit při každé kontrole v rámci léčby bolesti s lékařem, který řídí terapii bolesti, nejčastěji s onkologem nebo specialistou na léčbu bolesti (algeziolog) v ambulancích a centrech léčby bolesti. Seznam těchto pracovišť celé republiky je dostupný na internetových stránkách www.pain.cz. Výběr patří mezi základní práva pacienta a je možné objednání i bez odborného doporučení.

Co zajímá lékaře, který se zabývá léčbou bolesti?

Lékař zabývající se léčbou bolesti zjišťuje od pacienta následující důležitá data: dobu trvání, místo a šíření bolestivých pocitů, změnu intenzity během dne, příčiny vedoucí ke zhoršení bolesti, charakter bolesti (píchavá, tupá, pálivá, řezavá, pálivá), vliv na denní aktivity a zejména kvalitu spánku. Pokud je již zavedena léčba bolesti opioidy v dlouhodobě působících formách, je při každém kontaktu vždy nutný dotaz na průlomovou bolest.

Co je to průlomová bolest?

Jde o přechodné vzplanutí bolesti silné intenzity u pacienta, který má dobře kontrolovanou základní dlouhodobou bolest pravidelnou analgetickou léčbou. Nástup bolesti je většinou krutý, rychlý a v průměru trvá asi 30 minut. Příčinu lze někdy předvídat, jindy vzniká zcela bez vyvolávajících faktorů. Dotaz na tento typ bolesti by měl být běžnou součástí každého kontaktu s ošetřujícím lékařem a nemocný by měl být vybaven analgetiky s rychlým nástupem účinku k řešení těchto situací. Opomíjený výskyt tohoto typu bolesti vede většinou k nespokojenosti s léčbou a zbytečnému navyšování dávky silného opioidu s dlouhodobým účinkem.

nahoru

Copyright © 2012 Mamma HELP | Archivováno Národní knihovnou ČR | Licence Creative Commons | Kontakt | Pro média a sponzory