Průlomová bolest sužuje asi dvě třetiny pacientů léčených na některou z onkologických bolestí

Má náhlý, většinou neočekávaný a rychlý vývoj a dosavadní léčba běžně dostupnými opioidy s pomalým nástupem účinku je nedostatečná. Řešením však mohou být nové léky, tzv. transmukózní fentanyly. Významná úleva od bolesti je pozorována v krátké době po podání, přičemž signifikantní rozdíl oproti placebu je zaznamenán v klinických studiích již od 10 minuty od podání přípravku. Od počátku letošního roku jsou tyto léky částečně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

Mamma HELP a Koalice pro zdraví spolupořádaly na toto téma 8. února Den otevřených dveří v Kongresovém centru Praha.

O typech onkologických bolestí a jejich efektivním řešení hovořil Prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., přednosta Ústavu normální, patologické a klinické fyziologie, 3. LF UK Praha. MUDr. Jitka Fricová z Centra pro léčbu bolesti, 1. LF UK a VFN Praha přednášela na téma Průlomová bolest u onkologických pacientů a možnosti její léčby. Mgr. Jana Drexlerová, ředitelka sítě MAMMA HELP center hovořila o průlomové bolesti a významu nových léků pro zvýšení kvality života onkologicky nemocných a také o aktivitách sdružení Mamma HELP, které se tímto tématem bude dále zabývat.

(pik)

nahoru

Copyright © 2012 Mamma HELP | Archivováno Národní knihovnou ČR | Licence Creative Commons | Kontakt | Pro média a sponzory