Rakovinu mohou spustit i mutace genů

Člověk mutaci buď zdědí, nebo získá během života. Tomu napomáhají nejrůznější chemické karcinogeny v jídle, cigaretovém dýmu a v ovzduší, dále ionizující záření nebo některé virové a bakteriální infekce. Mutace mohou vzniknout i náhodně: každá dělící se buňka musí bezchybně zkopírovat kompletní genetickou informaci, kterou u člověka tvoří tři miliardy „písmen“. Je přirozené, že při tom vznikají omyly. Vznik nádoru je složitý proces vyžadující splnění hned několika podmínek. Člověk s vrozenou mutací proto nemá stoprocentní jistotu, že u něho nemoc propukne. Je však více ohrožen.

Pochopení příčin

Porozumění dějům na úrovni genů a jimi kódovaných proteinů je pro úspěšnou léčbu rakoviny klíčové. A díky rozvoji genomiky a příbuzných oborů jsme svědky obrovského pokroku.

Ve světě běží několik programů, jejichž cílem je identifikovat geny a jejich mutace odpovědné za rozvoj rakoviny. V tuzemském Ústavu molekulární genetiky probíhá projekt Oncogene, v jehož rámci vědci analyzují geny z nádorů a porovnávají je s geny zdravé tkáně téhož pacienta.

Opravy a náhradní díly

Se znalostí charakteru poškození genu může být léčba mnohem cílenější než běžná chemoterapie.

Budoucnost tedy patří lékům šitým na míru konkrétnímu pacientovi s ohledem na jeho genetický profil a přesnou příčinu jeho zdravotních potíží. Takto cílená léčba bude nejen efektivnější a bude s ní spojeno méně vedlejších účinků, ale přinese i významnou ekonomickou úsporu. „Tuto cestu považuji za perspektivní, i když se původně soudilo, že bude pro klinickou praxi prošlapána rychleji,“ říká Jiří Vorlíček, předseda České onkologické společnosti a ředitel Masarykova onkologického ústavu v Brně.

Zatímco několik léků využívajících znalosti genetického pozadí pacientům pomáhá už dnes a další, ještě sofistikovanější, přijdou v blízké budoucnosti, jiná léčebná metoda je zatím ve stadiu pokusů na zvířatech a klinických testů. Genová terapie by jednou měla odstraňovat prvotní příčinu zhoubného bujení: mutaci na příslušném genu. „Budeme nejenom vědět, jakým lékem zasáhnout, ale dokonce u některých nádorových onemocnění, která mají jasnou dědičnost, skutečně měnit přímo geny,“ je přesvědčen Vorlíček.

nahoru

Copyright © 2012 Mamma HELP | Archivováno Národní knihovnou ČR | Licence Creative Commons | Kontakt | Pro média a sponzory