Říjen v růžové

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

Říjen v růžové i v České republice

Už několik let je u nás poměrně dosti rozšířené povědomí o tom, že růžová barva je symbolem boje proti rakovině prsu. Zásluha patří zejména firmě AVON, která do Čech přinesla ve světě známou růžovou mašličku a nabízí každoročně nejrůznější dárkové předměty, náramky a módní doplňky ozdobené stylizovanou mašličkou v růžové barvě. Výtěžek z prodeje těchto drobností věnuje na charitativní projekty týkající se prevence rakoviny prsu, či na podporu pacientských organizací, které pomáhají ženám s touto nemocí. Další známou akcí kosmetické firmy AVON v České republice je červnový pochod proti rakovině, kde je už tradičně vstupenkou růžové tričko. Takto vybrané peníze mimo jiné zabezpečí celoroční provoz bezplatné AVON linky proti rakovině prsu, kterou provozujeme v pražském MAMMA HELP centru.

Ale i další zahraniční firmy už dlouhá léta podporují celosvětovou myšlenku pomoci v boji proti rakovině prsu. Růžovou mašličkou zpravidla označují některé své výrobky, které prodávají s tím, že část zisku věnují na výzkum léků proti rakovině prsu, na osvětu k prevenci, nebo na pomoc nemocným ženám, sdružených v pacientských komunitách. Někdy se obejdou i bez mašličky, výrobek má zato výjimečný design, provedený zcela v růžové.

Všechny tyto růžové předměty se nabízejí veřejnosti speciálně v měsíci říjnu, kdy se také ve světě koná nejvíc veřejných aktivit s cílem upozornit na problém jménem rakovina prsu. Česká veřejnost je dosud o tento fenomén ochuzena, až na pár výjimek, jimiž jsou zatím nesmělé akce poboček globálních firem u nás.

Mamma HELP si velmi váží toho, že výtěžek z prodeje „růžové“ pinzety nám už před dvěma lety nabídla společnost Profimed, a že naše spolupráce s touto firmou trvá dál. V letošním roce si nás k naší radosti našli i další partneři a jsou mezi nimi dokonce ryze české subjekty, jejichž výrobky v říjnu zrůžoví, nebo budou ozdobeny růžovou mašličkou, a podpoří tak finančně naše MAMMA HELP CENTRA.

Úspěch této říjnové kampaně závisí zejména na všeobecném povědomí o tom, oč se snaží lékaři i ženy samotné ve většině zemí světa už mnoho let – upozornit veřejnost na možnosti časného zjištění a léčby naší nemoci, a sesbírat potřebné finance na řešení problému jménem rakovina prsu.

Pomůžete nám i vy obléct říjen do růžové?

Pro jednání a uzavření partnerské smlouvy kontaktujte prosím Danielu Tobrmanovou, manažerku projektu, tel: 739 588 805, e-mail: mammahelp@mammahelp.cz

nahoru

Copyright © 2012 Mamma HELP | Archivováno Národní knihovnou ČR | Licence Creative Commons | Kontakt | Pro média a sponzory