Tělesné biorytmy, jejich ovlivnění, a souvislost s nádorovým bujením

V odborném časopisu Medical Tribune jsme zachytili zajímavý rozsáhlý materiál, týkající se působení nového léku Cirkadinu. Jedná se o přípravek s prodlouženým uvolňováním melatoninu, který ovlivňuje časový systém v lidském těle. Je poprvé k dispozici jako lék s prodlouženým účinkem (v ČR i ve světě), dosud jej bylo možné získat pouze v zahraničí a to jen jako potravinový doplněk. (Znají jej hlavně ti, kdo hodně cestují a létají přes časová pásma.)

Na sympoziu, který byl součástí sjezdu Psychiatrické společnosti, se tématu „ biologických hodin“ lépe řečeno biorytmů věnovala řada předních odborníků – kromě psychiatrů také neurologové a vědci z Fyziologického ústavu Akademie věd. V několika pasážích svých vystoupení hovořili také o souvislostech mezi biorytmem a vznikem nádorového bujení. A melatonin, který v tělních tekutinách udává čas (je-li jeho koncentrace vysoká, má organismus svou subjektivní noc), může podle nich působit nejen jako synchronizátor biorytmů (a korigovat tak například nespavost), ale může také pozitivně ovlivnit imunitní systém, a dokonce – posílením tzv.cirkadiálního systému, snížit riziko vzniku nádorového onemocnění..

Uvažuje se již prý dokonce i o podávání melatoninu při prevenci kardiovaskulárních a také nádorových onemocnění či chorob stáří (například jako prevence vzniku katarakty). Budeme se snažit přivést do MH center odborníky na tuto problematiku!

nahoru

Copyright © 2012 Mamma HELP | Archivováno Národní knihovnou ČR | Licence Creative Commons | Kontakt | Pro média a sponzory