Trénink mozku po chemoterapii

Chemická mlha v hlavě

Ženy, které zvítězily nad rakovinou s pomocí chemoterapie, si často stěžují na svou změněnou schopnost soustředit se, učit se a pamatovat si.

aktualita Ve světě se tomu populárně říká chemická mlha či chemický mozek. Vědecký název: PCCI (Post Chemotherapy Cognitive Impairment), tedy kognitivní porucha po chemoterapii. Je tedy prokázanou skutečností, že chemoterapie ovlivňuje negativně mentální výkonnost tzv. kognitivních funkcí. Mezi ně patří pozornost, paměť, koncentrace, orientace, logické myšlení, úsudek, řečové funkce a řada dalších. Jsou to funkce klíčového významu pro náš osobní život a jeho kvalitu, ale i pro náš úspěch v práci. Proto jsou negativní následky chemoterapie problémem po návratu do zaměstnání, kdy ženy často zjistí, že už nezvládají dělat více věcí najednou jako dříve, nebo marně hledají známá slova.

Každý občas hledáme slova

Když ale hledáme slova pořád, je to problém. Multitasking, tedy schopnost soustředění na více věcí současně, je v mnoha profesích schopností klíčovou. Výpadky krátkodobé paměti se zdají neškodné, když zapomeneme, pro co že to jdeme do vedlejší místnosti, mohou nás ale stát život, když zapomeneme, že jsme na vedlejší silnici. Prostě nedostatky v kognitivních funkcích dokážou velmi podstatně ovlivnit kvalitu našeho života a náš pocit bezpečí. Zatím nikdo nepřišel na to, jaký je mechanismus těchto problémů po chemoterapii. Naštěstí se potíže často po nějaké době upraví samy. Dr. Evelyn Shatilová z univerzity v Haifě k tomu říká, že nejnovější výzkum ukazuje na spojení mezi intenzitou chemoterapie a mírou kognitivních problémů a mezi délkou chemoterapie a zhoršením kognitivních poruch.

Vyšší dávky léků způsobí větší „mlhu“

Víme také, že lidé, kteří měli mnoho cyklů chemoterapie, mají horší výsledky při kognitivních testech než lidé, kteří měli méně cyklů. Studie ukazují, že 10 % až 30 % pacientů má problémy a špatné výsledky při neuropsychologických testech. Některé studie ale hovoří až o 45 %. Tedy zhruba každé třetí až čtvrté ženě zůstávají trvalé či dlouhodobé následky, a v lékárně jim na to nic nedají, protože lék zatím neexistuje.

Existuje však možnost kognitivní rehabilitace. Je to pro postižené zatím jediná cesta, jak se obtíží zbavit nebo je zmírnit. Zhruba deset let jsou totiž ve světě k dispozici nástroje, s jejichž pomocí lze trénovat schopnosti, jako je paměť, koncentrace, řeč, vizuální orientace a logické myšlení.

aktualita Těmito pomůckami jsou počítačové programy, většinou na principu her, které vytvořili neuropsychologové a jejichž smyslem není zábava, ale trénink oslabených funkcí. Původní pohnutkou bylo zastavení mentálního úpadku spojeného s věkem a tak většina těchto her byla primárně určena lidem nad 50 let. Brzo se ale ukázalo, že mentální fitness má i jiné zákazníky. Programy mohou velmi urychlit rehabilitaci lidí po mozkové příhodě nebo po úrazu hlavy. Pomohou ženám na mateřské udržet se v duševní kondici. Pro někoho překvapivě mohou pomoci i dětem, které trpí poruchami koncentrace a hyperaktivitou.

Rehabilitace po chemoterapii je úspěšná

Půl hodina až hodina denně pětkrát týdně může za měsíc či dva změnit k lepšímu nejen pocity, ale zejména mentální výkonnost pacientů.

V této souvislosti je dobré poznamenat, že specializované počítačové hry mají jako bonus ještě jednu pozitivní funkci navíc. Je totiž prokázané, že pravidelným hraním těchto zdánlivě jednoduchých her, v nichž dokážeme rychle uspět, můžeme i velmi rychle snížit naši míru deprese a úzkosti z budoucnosti. Nejspíš proto, že soustředěním na hru místo na trápení si náš mozek oddychne. Dvě mouchy jednou ranou.

Software pro kognitivní rehabilitaci HAPPYneuron, jediný svého druhu v češtině, si můžete objednat na adrese www.brainjogging.cz. Navíc i MAMMA HELP CENTRA (Praha, Brno, Hradec Králové, Olomouc, Plzeň, Přerov, Zlín) disponují softwarem HAPPYneuron Brain Jogging.

Martin Chlupáč, ALPELEPHANT, s.r.o.

O projektu

Projekt Trénink mozku po chemoterapii je společným projektem Mamma HELPu a firmy ALPELEPHANT, s.r.o.

ALPELEPHANT, s.r.o. je mladá firma, jejímž cílem je přesvědčit co nejvíce Čechů a Slováků o prospěšnosti mentálního cvičení.

Pokud vás zajímá název ALPELEPHANT, tak ten je inspirován Hannibalem, jenž se slony překonal Alpy, znamená však také úkol, o který se ještě nikdo nepokusil a jehož splnění bude nesmírně obtížné, ale zaslouží ocenění.

Brain Jogging je mentální cvičení překračující možnosti běžné duševní aktivity. Je to zcela bezpečná rehabilitační metoda s dlouhodobými ověřitelnými výsledky. Může pomoci komukoli, kdo to potřebuje. Přitom je to zábava.

ALPELEPHANT - Brain jogging

Mammahelpky už trénují v mammanetce

Trénujeme v mammanetce Trénujeme v mammanetce Trénujeme v mammanetce Trénujeme v mammanetce Trénujeme v mammanetce nahoru

Copyright © 2012 Mamma HELP | Archivováno Národní knihovnou ČR | Licence Creative Commons | Kontakt | Pro média a sponzory