Víte to o svém nádoru?

Nádorové onemocnění prsu je obtížně mapovatelná skupina různých typů této nemoci.

Rozlišují se podle toho, z jaké tkáně vznikly, jak jsou buňky nádoru primitivní nebo vyspělé. Jaké receptory se nacházejí na povrchu buněk. Samozřejmě každý typ nádoru reaguje na jiný typ léčby. Ačkoli základy léčby jsou jasné: chirurgický zákrok, radioterapie a chemoterapie či hormonoterapie. Chirurgové vedou diskusi jak nejlépe operovat nádor v závislosti na jeho velikosti s cílem poskytnout co nejlepší prognózu pro pacientku, radiační onkologie hledá optimální ozařovací protokoly a klinická onkologie hledá vlastnosti buněk nádoru, které budou zárukou úspěchu chemoterapie.

Celý obor onkologie navíc podléhá velmi rychlému vývoji. Každý nový poznatek o léčbě s sebou nese nové otázky. Pokrok je měřitelný a výrazný. Za posledních 10 let se délka přežití pacientky téměř zdvojnásobila. Zdá se, že největším pokrokem je záchyt onemocnění v časných stadiích. To díky stoupajícímu povědomí o nutnosti prevence a lepší diagnostice. Dnes je zachyceno v pokročilém stadiu pouhých 8 procent všech nádorů prsu. Není daleko doba, kdy budeme mluvit o nádorových onemocněních jako o léčitelných. Medicína začátku 20. století byla bezmocná proti infekcím, které dnes buď neznáme nebo je považujeme za banální. Tedy důvěra v pokrok je na místě.

Na druhé straně zdravotní systém žádného státu světa není financován dostatečně. Ovšem různé země se výrazně liší podle toho, jak dokáží s omezenými prostředky nakládat. V České republice onemocní nádorem během svého života každý třetí obyvatel. Příčinou smrti každého čtvrtého je nádor. Na léčbu chemoterapií vynakládá plátce péče (pojištovny) 5 procent svého rozpočtu na léky. Je to málo nebo hodně?

Podle vyjádření zástupců onkologické společnosti do medií je léků dostatek a lékaři dokáží vybrat pro každou pacientku nejvhodnější dostupnou léčbu. Potom je logické, žádat ošetřujícího lékaře o ověřenou a účinnou léčbu podle typu nádoru. Nádor HER2 pozitivní je nutné léčit především Herceptinem. Alternativa neexistuje. Výsledky klinických studií publikovaných v New England Journal of Medicíne jsou naprosto přesvědčivé. Herceptin podávaný pacientkám v časných stadiích karcinomu prsu snižuje pravděpodobnost návratu nádoru na polovinu. Tedy pokud dříve léčba podaná 10 pacientkám zachránila jedné život. Přidání Herceptinu do léčby 10 pacientek zachrání život dvěma.

Ano, je řeč o záchraně života. Nepíši o estetickém efektu kvalitní paruky, o neprokázaném efektu enzymové terapie, o lázeňské léčbě na účet plátce péče.

Píšu o tom základním, na čem tak lpíme, o životě o dobré šanci na život.

O solidaritě.

O solidaritě všech pojištěných ve prospěch nejvíce ohrožených, o pominutí dobytých výhod ve prospěch dobré šance na další život.

Nyní o úhradě léků rozhodují zástupci onkologické společnosti se zástupci zdravotních pojišťoven. Pokud my pacienti chceme změnu a jsme si vědomi důsledků, měli by se tito zástupci o našem postoji dozvědět.

Mgr. Tomáš Vávra, Roche s.r.o.

nahoru

Copyright © 2012 Mamma HELP | Archivováno Národní knihovnou ČR | Licence Creative Commons | Kontakt | Pro média a sponzory