Vydané knihy

Knihy, videokazetu nebo DVD lze zakoupit buď osobně nebo na dobírku (+ poštovné). Aktuální ceny se dozvíte v Mamma HELP centrech.

 • Deníčky mammahelpek

  Deníčky mammahelpek

  ZDARMA k vyzvednutí v Mamma HELP centrech

  V knížkách najdete autentické osobní výpovědi žen, které chtějí tímto způsobem pomoci dalším a usnadnit jim několikaměsíční soužití s rakovinou prsu. Každá z autorek sama za sebe, svým způsobem, popisuje jak tímto dramatickým životním údobím prošla ona. Deníčky věnujeme nově diagnostikovaným pacientkám zdarma. Více >>

 • Hedviko, můžu k Vám přijít? Asi mám rakovinu prsu

  Hedviko, můžu k Vám přijít? Asi mám rakovinu prsu

  ZDARMA k vyzvednutí v Mamma HELP centrech nebo on-line ke stažení

  Praktický průvodce léčbou, ke stažení nebo jako brožurka do kapsy. I my, dnes už zase vyrovnané mammahelpky, jsme se tenkrát roztřásly a plakaly. A nemohly uvěřit, že se to stalo právě nám. Proč? A co se mnou bude? S lékaři se vám snažíme poradit, jak se s tou těžkou situací vypořádat. Více >>

 • DVD Jistoty

  DVD Jistoty

  ZDARMA k vyzvednutí v Mamma HELP centrech

  Jak kvalitu života člověka s onkologickým onemocněním dokáže ovlivňovat úroveň partnerského vztahu a komunikace lékaře s nemocným a jeho rodinou

  Jde o onkologickou problematiku, tentokrát ale naopak z užšího úhlu pohledu. Ve filmu se protagonisté, pacienti i lékaři, vyjadřují velmi konkrétně a srozumitelně k výsostně intimní záležitosti: k otázkám partnerských vztahů a sexuality v souvislosti s onkologickým onemocněním.

  Nesmírně si cením toho, jak otevřeně tu hovoří i dvě mammahelpky, Hanka a Radka. Jsem jim strašně vděčná, že se tohoto tématu nezalekly, zvládly jej s bravurou a jsem přesvědčená, že i jejich osobní výpověď pomůže řadě dalších.

  Oborníci, kteří na dané téma hovoří velmi citlivě, mohou i vám osvětlit, jak lze odstranit překážky, které vám třeba právě teď stojí v cestě a ztrpčují vám (možná zbytečně) život.

  Za vznikem DVD Jistoty stojí Karel Hořice, také pacient, a vydání finančně podpořilo Ministerstvo zdravotnictví.

 • DVD Průvodce onemocněním karcinomem prsu

  DVD Průvodce onemocněním karcinomem prsu

  ZDARMA k vyzvednutí v Mamma HELP centrech

  Nejsi na to sama

  Odhalení rakoviny je vždy velkým šokem, se kterým se každý člověk vyrovná jinak. Rozhodně v tom pomůže, když dostanete maximum informací o nemoci i postupu léčby od lékařských kapacit. Právě takové najdete na bezpatném DVD "Nejsi na to sama", které vydal Dialog Jessenius pod záštitou České onkologické společnosti. Odborným garantem se pak stala MUDr. Petra Tesařová, Ph.D. z Onkologické kliniky 1. LF a VFN Praha.

  Kapitoly

  Mám rakovinu prsu: Rozpoznání nemoci - jak se karcinom prsu zjistí, jak je nemoc závažná, jaké má podoby, zjištění rozsahu nemoci, genetické vyšetření, speciální histologická vyšetření.

  Léčba - hormonální léčba, chirurgická léčba, rekonstrukce prsu, chemoterapie, biologická léčba, radioterapie, klinické studie, alternativní léčba, ukončení léčby, rekonvalescence, výživa, kontroly, pomoc psychologa.

  Období po ukončení léčby - pracovní neschopnost a invalidita, rehabilitace, lymfodrenáž a životní styl pacientky, nemoc není vyléčitelná, prsní náhrady - epitézy, šátky a paruky, pacientské organizace.

  Mám podezření na nádor prsu - co dělat, má-li žena podezření.

  Moje manželka, přítelkyně, dcera nebo příbuzná má rakovinu.

 • Lymfedém - praktické rady pacientům

  Lymfedém - praktické rady pacientům

  Cena 35 Kč

  Prim. MUDr. Alena Machovcová, MBA

  Obsah: Úvod - Anatomie mízního systému - Míza (lymfa) - Funkce mízního systému - Mízní otok (lymfedém) - Stadia lymfedému - Typy lymfedémů - Komplikace lymfedému - Diagnóza - Léčba - Pacient s lymfedémem v rodinném prostředí - Prognóza - Další rady pro pacienty - Přehled cviků vhodných při lymfedému.

 • Bandážování a kompresivní léčba - rady pacientům

  Bandážování a kompresivní léčba - rady pacientům

  Cena 30 Kč

  Prim. MUDr. Alena Machovcová, MBA

  Obsah: Úvod - Mechanismus účinku - Typy kompresivních bandáží - Nejčastější choroby vyžadující kompresivní bandáž - I. Primární a sekundární varixy - II. Chronická venózní insuficience - III. Bércový vřed (ulcus cruris) - IV. Záněty žil dolních končetin - V. Lymfedém - Technika bandážování - Chyby při přikládání elastických obinadel - Kompresivní elastické punčochy/návleky (KEP) - Závěr.

 • Co je to neutropenie?

  Co je to neutropenie?

  ZDARMA k vyzvednutí v Mamma HELP centrech

  MUDr. Hovorková, MUDr. Hrabětová, MUDr. Koževnikovová, supervize MUDr. Pecha

  V brožurce je popsána prevence a léčba neutropenie.

  Neutropenie je odborný název pro nedostatek určité skupiny bílých krvinek – tzv. neutrofilů. Neutrofily jsou první buňky, které se přímo účastní imunitních reakcí při boji organismu s infekcí. Mají jen krátkou dobu života a jsou velmi citlivé na poškození. Z tohoto důvodu je proto důležité provádět v průběhu chemoterapie pravidelné kontroly krevního obrazu. Neutropenie vzniká působením vnějších vlivů na organismus. Vyvolat ji mohou např. některé průmyslové chemické látky, ionizující záření a určité léky, především cytostatika, některá antibiotika aj.

 • Výživou proti rakovině

  Výživou proti rakovině

  Cena 200 Kč

  Béliveau Richard, Gingras Denis

  V době, kdy se rakovina stala celosvětovým „strašákem“, přicházejí dva onkologové z kanadského Québecu, Richard Béliveau a Denis Gingras s návodem, jak se proti této zhoubné chorobě bránit správnou výživou.

  Úvodní kapitoly jsou věnovány stručné charakteristice rakoviny, jejím příčinám, vývoji a léčbě. Hlavní část knihy se zabývá otázkou, jakou roli hraje v tomto procesu strava, zejména pak potravinami, které tuto nemoc zpomalují, či dokážou její postup na čas zastavit.

  Nejnovější výzkumy ukazují, že kromě ovoce a zeleniny i další potraviny jako například zelený čaj, červené víno a čokoláda obsahují protirakovinné složky. Každodenní vhodně zvolená strava tedy může působit terapeuticky – výživa se tak může stát prostým, ale účinným prostředkem proti vzniku a postupu rakoviny.

  Závěrečná kapitola s názvem Nutriční terapie v každodenní praxi obsahuje soubor praktických rad pro nemocné a vyvrací některé potravinové „mýty“.

  Publikace je čtivě napsaná a také velmi výpravná – obsahuje velké množství barevných obrázků, diagramů a grafů. Nakladatelství Vyšehrad knihu vydalo v českém překladu díky podpoře firem GlaxoSmithCline a Novartis.

  Při uvedení titulu na knižní trh řekl prof. MUDr. Jan Žaloudík, přední český onkolog, že oceňuje mimo jiné i způsob, jakým autoři na rozdíl od jiných „nevhodné“ potraviny nezakazují, pouze nabízejí dosud objevené a prokázané vědecké poznatky jako šanci, kterou můžeme využít ve svůj prospěch.

 • Zdravým vařením proti rakovině

  Zdravým vařením proti rakovině

  Cena 200 Kč

  Béliveau Richard, Gingras Denis

  V prvním svazku tohoto souboru se autoři R. Béliveau a D. Gingras věnovali spíše současným teoretickým poznatkům a čtenáře informovali o tom, jak se mají bránit proti zhoubné nemoci správnou výživou.

  Tento druhý svazek se větší měrou zabývá již praktickým využitím těchto poznatků. A jak sami autoři říkají v úvodu: "A právě v tomto duchu jsme pojali tuto knihu, která má připomenout nejen to, že zdravá strava prospívá zdravotnímu stavu i pohodě a působí jako prevence nemocí, ale chce nabídnout i konkrétní způsoby, jak tyto zásady začlenit do běžného života. K tomu by měly napomoci jednoduché, rychlé, hospodárné a vynikající recepty. Sami jistě zjistíte, že předcházet rakovině, to znamená věnovat se složení stravy a hlavně otevřít dveře mnoha chutím. Potěšení z dobrého jídla pak půjde ruku v ruce se zdravím."

 • Co byste měli vědět o rakovině prsu

  Co byste měli vědět o rakovině prsu

  ZDARMA k vyzvednutí v Mamma HELP centrech

  Jitka Abrahámová a kolektiv

  Populárně vědeckou publikaci s názvem Co byste měli vědět o rakovině prsu přední české onkoložky Jitky Abrahámové vydalo nakladatelství Grada Publishing. Spoluautory monografie určené široké veřejnosti jsou zkušení onkologové a radioterapeuti z různých pracovišť České republiky. Autoři v ní velmi přístupnou formou přibližují nejrůznější aspekty vzniku rakoviny prsu a nejnovější trendy v diagnostice i léčbě tohoto závažného onkologického onemocnění. Odborná publikace je první svého druhu na českém knižním trhu.

  „Kniha shrnuje mnohaleté zkušenosti s diagnostikou a léčbou rakoviny prsu a onkologickou péčí o nemocné,“ uvedla prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc., primářka onkologického oddělení Thomayerovy nemocnice v Praze. „Každý den se setkáváme s pacientkami, které o své nemoci vědí velmi málo. A bohužel ani netuší, na co se mají lékaře zeptat. Tato publikace má jim a jejich blízkým poskytnout ucelený souhrn informací o této zákeřné nemoci a možnostech její léčby tak, aby s ní mohli aktivně bojovat,“ doplnila. Ročně v České republice onemocní rakovinou prsu téměř 6000 žen a přes 2000 jich této nemoci podlehne. Více než 90 procent nemocných, které přijdou k lékaři včas, se zcela vyléčí.

  Monografie srozumitelnou formou popisuje nejen anatomii prsu, vznik zhoubného nádoru, význam jeho včasného záchytu, prognostické faktory, léčebné možnosti, vedlejší poléčebné účinky a jejich zvládání, ale i psychologické, sociální a právní aspekty, se kterými se žena s rakovinou prsu setkává.

  Kniha bude dostupná v běžném prodeji. Díky sponzorskému daru společnosti Roche si ji mohou nově diagnostikované pacientky s rakovinou prsu zdarma vyzvednout v některém ze šesti center Mammahelp. K tomuto účelu společnost Roche zakoupila 1000 kusů publikací, jež poslouží i jako výukový materiál pro laické terapeutky, které ve sdružení Mammahelp dobrovolně pracují a nabízí všestrannou pomoc ženám s rakovinou prsu a jejich blízkým.

  Tolik tisková zpráva, a já jen dodávám, že jde také o velké ocenění naší práce, když dostaneme zdarma výtisky pro naše klientky…A paní profesorce Abrahámové a jejím kolegům za tuto publikaci opravdu vřele děkuji – jde o velmi srozumitelně napsaný souhrn všech informací, které jsme doposud hledali po nejrůznějších brožurkách! Jana Drexlerová

 • Videokazeta | DVD Cvičení pro ženy po operaci prsu

  Videokazeta | DVD Cvičení pro ženy po operaci prsu

  Cena 100 Kč

  Jste po operaci pro nádorové onemocnění prsu? Víte, jak důležité je rozhýbat operovanou stranu těla - ruku, rameno, hrudník - ale bojíte se cvičit? Nemáte čas či možnost cvičit v tělocvičně? Chcete se naučit vhodné cviky od zkušené fyzioterapeutky? Kupte si naši novou videokazetu | DVD Cvičení pro ženy po operaci prsu.

  Tato v ČR jediná videokazeta | DVD se vzorovou cvičební jednotkou vznikla jako výsledek odborných seminářů FYZIO MAMMA, pořádaných sdruženími Mamma HELP a Centrum Portus pro fyzioterapeuty. Je proto určena nejen pacientkám po operaci prsu, ale také jejich fyzioterapeutům. K videokazetě přikládáme také brožuru Fyzioterapie u žen po operaci prsu - odborný manuál pro péči o pacientky.

  Autorkou cvičební jednotky je Mgr. Kateřina Vaníková, učitelka fyzioterapie SZŠ a VZŠ Teplice. Sestavu cvičí již několik let s členkami sdružení Centrum Portus v Teplicích. Před každou skupinou cviků vám vysvětlí, proč a jak je správně cvičit.

  Upozorněte prosím na tuto nabídku i svou fyzioterapeutku! Děkujeme.

 • Můj příběh

  Můj příběh

  Cena 89 Kč

  Marie Machálková

  Nemoc mi vzala, ale i dala...

  Jak to začalo

  Při samovyšetřování prsů jsem si jednoho dne nahmátla jakýsi uzlík v levém horním kvadrantu levého prsu. Trochu jsem znejistěla. V tu ránu jakoby všechno ve mně ztvrdlo, i mozek. Okamžitě mne napadlo: "To je konec!" Vzápětí si říkám: "Nerouhej se!" Přece už dvakrát jsem prodělala operaci cyst na hlasivkách a na krku a obě dopadly dobře. A protože jsem se právě chystala na návštěvu příbuzných do USA, nikomu jsem se o svém podezření nezmínila, i když jsem z toho byla velmi vystrašená. Nechtěla jsem cestu zrušit ještě všechny kolem sebe vyděsit, přestože mne okamžitě napadlo: "Ach Bože, vždyť já tam mám vevnitř rakovinu!"

  Ještě než jsem odletěla za moře, dostala se mi do rukou knížka od Nancy Reaganové, manželky bývalého presidenta USA "Teď jsem na řadě já", kterou do češtiny přeložila Jana Mertinová (Čs. spisovatel, 1992, edice Spirála). Nancy otevřeně přiznává, jak si se svým mužem doslova "nadělovali" k Vánočním svátkům toto onemocnění. Prezident onemocněl rakovinou střev a ona nádorovým onemocněním prsu. Píše o tom, jak jeden druhého podporovali psychicky a ubezpečovali se navzájem, že musí žít, a že nad tímto onemocněním zvítězí. A podařilo se! Exprezident až nedávno onemocněl zcela jinou nemocí, nesouvisející s rakovinou, což sám uvedl při jednom ze svých televizních vystoupení.

  Ke knížce Nancy Reaganové jsem se z pochopitelných důvodů mnohokrát vrátila a zamýšlela jsem se znovu nad každou větou. Dovolím si odcitovat slova, která mne velmi ovlivnila: "Zvolila jsem mastektomii - odříznutí celého prsu - jak se znám, do smrti bych neměla klid. Podobné rozhodnutí je soukromá věc každého člověka. Pro některé ženy by to možná nabylo vhodné, ale pro mě ano."

  Velký dojem na mne udělalo i to, že už měsíc po operaci Nancy vítala v Bílém domě paní Raisu Gorbačovovou s manželem Michailem Gorbačovem. Měla velmi náročný program. Já sama jsem se později po náročné operaci vzpamatovávala skoro šest týdnů a můj dřívější elán se mi vrátil možná tak za tři měsíce.

  Případ paní Nancy se pro mě stal velkou inspirací i povzbuzením. Rozhodla jsem se definitivně, že se také nevzdám. Že budu s tímto onemocněním ze všech sil bojovat. I když jsem si jako zdravotní sestra, která se s podobnými případy často setkávala, dovedla velmi dobře představit, že to nebude vůbec lehké.

  Další ukázky z knihy...

 • Kromě prsu mi nic nechybí

  Kromě prsu mi nic nechybí

  Cena 89 Kč

  Zdeňka Vojáčková

  Diagnóza: rakovina prsu. Co dál? Operace, ozařování, chemoterapie. Obyčejně, srozumitelně a na pozadí běžných rodinných událostí autorka popisuje vliv závažné diagnózy a náročné dlouhodobé terapie na mezilidské vztahy a způsob života. Nejsilnější emoce a zážitky přitom ventiluje ve verších. Její metodu překonávání fyzické bolesti i občasné skepse pomocí vytrvalosti, optimismu, úsměvu, přiměřené aktivity a pochopení pro druhé lze snadno aplikovat na zvládání jakýchkoliv stresových situací. V tom zároveň spočívá největší přínos této útlé knížky.

 • Rakovina prsu

  Rakovina prsu

  K dispozici v síti knihkupců

  Jitka Abrahámová

  Rakovina prsu patří k nejčastějším nádorovým onemocněním žen. Navzdory tomu, že bylo dosaženo značného pokroku v diagnóze i v léčbě, je procento úmrtí na tuto chorobu v naší zemi jedno z nejvyšších na světě. Jedním z důvodů tohoto stavu je skutečnost, že značná část onemocnění je diagnostikována pozdě, v pokročilém stádiu. Základním předpokladem úspěchu léčby je včasná diagnóza. Proto autorka ženy seznamuje s možností samovyšetřování, příčinami, příznaky a diagnostikou onemocnění. Dále se v publikaci věnuje problematice léčby (chirurgické, radiační, chemické a hormonální) a následné péče.

 • Já a Bes

  Já a Bes

  K dispozici v síti knihkupců

  Rudolf Mýlek

  Ona ho bezmezně miluje a nemůže bez něj žít. On by se jí ze srdce rád zbavil, protože nemůže žít s ní. Karty jsou rozdány. Rozpory se vyostřují. Buď ona, nebo on. Bestie Rakovina (zkráceně prostě Bes), nebo její páníček. Tahle nesourodá dvojka představuje protagonisty a zároveň vypravěče této autobiografické knížky. Jde o chronologický záznam niterných zážitků a vzpomínek na jeden vítězný soukromý zápas s obávanou metlou lidstva. Vážné téma je poněkud zlehčeno happy-endem i stylem vyprávění, kdy autor a Bes střídavě ze svého úhlu pohledu glosují koloběh rutinních vyšetření, banálních terapeutických procedur a dalších náležitostí boje o život. Nebo snad (z pohledu Bes) o smrt?

 • Neutíkejte před rakovinou prsu | Sekundární zisky

  Neutíkejte před rakovinou prsu | Sekundární zisky

  Cena 200 Kč, zdarma pro členky Mamma HELPu

  Olga Walló

  Olga Walló, známá dabingová režisérka a překladatelka, napsala tuto knihu na základě vlastní nedávné zkušenosti s rakovinou prsu.

  Autorka v knize projevuje velkou vnitřní sílu a odhodlání s nemocí bojovat. Ukazuje cestu i jiným ženám s tímto onemocněním.

  Optimismus, činorodost a vůle překonat obtíže jsou i samy o sobě lékem – ženy takto naladěné nemoc a léčbu nejen lépe snášejí, ale velmi často s rakovinou i úspěšně bojují. Tato kniha může být zdrojem poučení i pro ženy zdravé, které často váhají, zda mají chodit na preventivní prohlídky a zúčastňovat se pravidelně mamografického screeningu. Patronem knihy se stala společnost Avon Cosmetics.

 • Moje žena má rakovinu prsu

  Moje žena má rakovinu prsu

  Cena 260 Kč, nebo v síti knihkupců

  Marc Silver

  Zcela ojedinělá publikace, která zachycuje osudy a zkušenosti několika manželství, potýkajících se s tímto onemocněním. Kniha obsahuje bezpočet návodů a rad, jak může manžel pomoci partnerce (i sám sobě) během diagnózy, léčení a návratu do života tak, aby jejich vztah tuto životní krizi úspěšně překonal.

  Přečtěte si ukázky z knihy...

 • Nestěžuj si

  Nestěžuj si

  Cena 99 Kč

  Štěpánka Zavřelová

  Autorka končí jednu etapu svého života, která nepatří k nejveselejším (ale která je přesto zvláštním způsobem třeskutě veselá). Snaží se i na zdravotních potížích, které i my důvěrně známe, najít to dobré.

  Při svém vzpomínání na uplynulou životní etapu neteskní ani se příliš nezaobírá svou nemocí, spíš ji zmiňuje jen tak na vysvětlenou proč najednou má čas pozorovat kvetoucí či podzimně vybarvenou nebo zasněženou zahradu.

  Zmiňuje se i o svých zkušenostech s psychiatrií, která jí pomohla přenést se přes nejobtížnější období léčby. Nebojí se ani popsat své zkušenosti s léčiteli, které vidí především z humorné stránky s tím, že došla k zjištění, že člověk musí v sobě najít dost síly na to, aby se s nepříjemnostmi života popral sám.

  S vlídnou laskavostí vzpomíná na různé zážitky z rodinného života, o které v rodině s pěti dětmi není nouze. Své příběhy prokládá zápisky z deníčku malé dcerky.

  Nezapomíná ani na své přátele a kolegyně ze školy (povoláním je učitelka), kteří ji všichni po dobu nemoci podporovali. Je to knížka (95 stránek), která se dá přečíst „jedním dechem“ a připomene nám, že život přes různé problémy je stále jedinečný a krásný!

  Více informací získáte na webu Štěpánky Zavřelové

 • Ztráty a nálezy

  Ztráty a nálezy

  Cena 129 Kč

  Sdružení ALEN: kolektiv autorek

  Upřímná - hluboce lidská - vyznání členek Sdružení ALEN Praha o životě s nemocí, mohou být posilou pro všechny, kdož nikdy neztrácejí naději. Více informací získáte na webu sdružení ALEN

 • Skočte si s prsama

  Skočte si s prsama

  Cena 100 Kč

  Táňa Pikartová

  … Primář řekl, že o to prso taky můžu přijít, mudrovala jsem si. Tak to si koupím tu nejluxusnější podprsenku, a nejdražší jakou mají, nejdražší ve svém životě, ať si to ještě užiju, smiřovala jsem se sarkasticky se svou situací. Vybírala jsem dlouho, přebírala, až jsem našla tu nejlepší – a nejdražší, samozřejmě. A taky kalhotky k té podprsence a byla jsem spokojená. Řekla jsem si, když jsem si nesla ten malinkatý, ale velmi drahý balíček domů, že o to prso stejně nepřijdu, to ať na mě ňákej primář nezkouší… Ale dušička ve mně byla docela malinkatá. Žádná nemoc není veselá, ale proplakat ji celou, to by nebylo zrovna dobré.

  Knížka je v tomto smyslu lepší než kapesník. Statistiky mezinárodní organizace The European Breast Cancer Coalition, potvrzují, že v Evropě onemocní rakovinou prsu každá desátá žena. Když se zkušená redaktorka Táňa Pikartová vydala sbírat informace o její léčbě netušila, že bude zrovna tou desátou… Připravovaná reportáž se tak změnila v sérii každodenních autentických překvapení.

  Zážitky z komunity obdobně postižených žen a jejich blízkých, tedy i mužských, rodin, přátel, profesních týmů, se proměnily v reportážní novelu. Pojmenovaná je podle osudového prvního doporučení lékaře, aby se nechala preventivně vyšetřit: SKOČTE SI S PRSAMA…

  Třebaže podle obecného mínění nejsou s rakovinou prsu, tedy jednou z nejrozšířenějších civilizačních chorob, velké žerty, reportérku naladí kdekterá příhoda vlastní i příhody společně se léčících žen. Najednou si mnohem ostřeji a veseleji všímá i momentů, které s přípustnou dávkou nadsázky humorné jsou. Není to černý humor, protože stále na konci cítíme společné heslo: CHCI SE VYLÉČIT! Lepší je se zasmát, než se zbláznit! Napomáhají tomu také intimně humorné kresby, tzv. ňadrovky, celoživotního specialisty na lyrickou perokresbu ženských prsou Jana Steklíka.

  A tak už ani léčba rakoviny prsu není jen předmětem strohých lékařských knížek, ale začíná být beletrií. Další mizící tabu. A to je dobrá zpráva. Stejně jako ta, že se procento úspěšně vyléčených žen už přibližuje stovce…

 • Rady bylináře Pavla 3

  Rady bylináře Pavla 3

  Cena 200 Kč

  Pavel Váňa

  Další kniha z úspěšné řady Rady bylináře Pavla, nyní s přehledem léčivých rostlin od A do Z a radami na jejich využití při léčbě a prevenci.

 • DVD Průvodce onemocněním - nejčastější gynekologické malignity

  DVD Průvodce onemocněním - nejčastější gynekologické malignity

  ZDARMA k vyzvednutí v Mamma HELP centrech

  Rakovina vaječníků - Rakovina děložního těla - Rakovina děložního čípku - Rakovina pochvy

  Tento rozsáhlý edukační film pomůže pacientce i jejím nejbližším projít náročným obdobím po sdělení diagnózy. Pacientce toto DVD poskytne možnost stát se partnerem svému ošetřujícímu lékaři a může pomoci při rozhodování o svém dalším životě. Nejen pacientka, ale i rodina takto může být informována o nemoci, diagnostice a léčbě.

  Obsah

  Úvod

  Prevence a zjištění nádoru: možnosti prevence - jak se nádor projeví - diagnostika nádoru - genetické vyšetření.

  Léčba gynekologických nádorů: chemoterapie - radioterapie - operace - typy onemocnění - co se děje s psychikou - zkušenost pacientky.

  Po léčbě nádoru: sledování po léčbě, kvalita života po léčbě - sexualita po léčbě - co se děje s psychikou po léčbě - lymfedémy, lymfodrenáže, lymfocysty - stomie - nevyléčitelné onemocnění.

 • Jak jinak na leukémii

  Jak jinak na leukémii

  Cena 100 Kč

  Ivan Beneš

  Kniha Jak jinak na leukémii - pro všechny, kteří hledají cestu ode dna je životní příběh stavebního inženýra, který se rozhodl napsat a vlastním nákladem vydat knihu o svém onemocnění chronickou leukémii.

  Úryvek z úvodu

  Během roku 1999, po svých 45. narozeninách, jsem ale začal mít potíže s fyzickou výkonností a dýcháním, na začátku roku 2000 jsem měl už problémy vyjít po schodech do patra. Po dlouhém otálení jsem navštívil lékaře, který na základě běžného vyšetření krevního obrazu zjistil, že mám doslova příšernou anémii a odeslal mne na hematologickou kliniku. Tam byla stanovena diagnóza – Waldenströmova choroba, vzácný druh chronické leukémie, a protože byla tehdy ve stadiu ohrožujícím život, situaci tam řešili okamžitými transfuzemi. Tuto chorobu lze podle současných poznatků medicíny po nějakou dobu zadržovat chemoterapií. Ta doba možného přežívání je individuální, průměrně šest a půl roku, a co jsem slyšel, zatím od vypuknutí nemoci přežíval pouze jeden pacient výjimečně dlouho, a to dvacet pět let.

  Tuto knihu jsem začal psát, když se mi narodilo třetí dítě, syn Ondřej, téměř přesně osm let po diagnostikování mé nemoci. Narodil se v mém druhém manželství, které jsem po rozvodu se svou první manželkou uzavřel před dvěma a půl lety. Má druhá žena si řekla, že společný život se mnou by jí mohl přinést zajímavé zkušenosti za podmínky, že se budu snažit najít cestu, jak normálně žít i s touto diagnózou.

  První, co mi po vyslechnutí takové diagnózy přišlo, byla panika a otázka s mnoha otazníky na konci: "Proč zrovna já?" Proč ne někdo, kdo krade, vraždí, podvádí, týrá zvířata či děti? Jak to, že někteří zločinci se dožívají ve zdraví vysokého věku? Existuje na světě aspoň drobek spravedlnosti? Podle čeho jsem tedy měl žít, aby mě něco takového nepotkalo? Dnes už si myslím, že všechno, co se mi stalo, je nějakým způsobem spravedlivé, že tomu rozumím a zčásti už i chápu. Ale průběžně mi dochází, že toho pochopení je ještě málo. Myslím si, že mezi porozuměním a pochopením je rozdíl, protože mám pocit, že je hodně lidí, kteří rozumí, že některé věci, které dělají, pro ně nejsou dobré, ale dělají je dál, protože jim to ještě "nedocvaklo", ještě to nepochopili.

 • Říkejte mi Miriam

  Říkejte mi Miriam

  Cena 189 Kč

  Miriam Kotorová

  Představte si, že se jedné tiché noci probudíte ze šíleného snu. Ze snu, který otiskne do vaší duše pečeť strachu. Za pár dní se ukáže, že to byl posel přicházející skutečnosti. Šok, strach, beznaděj, panika. Co teď? Já nechci umřít, já NEUMŘU! Musím přijít na kloub té vesmírné lekci. Není to chřipka, je to mazec. Je to výzva! Je to totální revoluce. Kde začít? Jak jinak, než od kořenů. A pěkně od podlahy.

  Zkušenosti s lékaři, terapeuty i léčiteli. Kladné i šokující, ale vždy důležité.

  Neztrácet naději a sny. Umírají prý lidé, kteří už nemají žádné sny a žádné plány.

  Více informací naleznete na stránce Já Miriam.

 • Postmenopauzální osteoporóza - praktické rady lékaře

  Postmenopauzální osteoporóza - praktické rady lékaře

  ZDARMA k vyzvednutí v Mamma HELP centrech

  prof. MUDr. Petr Broulík, DrSc.

  Obsah

  Pár slov úvodem - Kostní přestavba - Co je osteoporóza - Klinický obraz osteoporózy - Rizikové faktory pro vznik osteoporózy - Vyšetřovací metody při podezření na osteoporózu - Léčba - Prevence - Několik slov závěrem.

 • Budu živ tři sta let

  Budu živ tři sta let

  ZDARMA k vyzvednutí v Mamma HELP centrech

  Příběhy pacientů

  Budu živ tři sta let - tímto veršem básníka Jiřího Žáčka je pojmenovaná kniha, vytvořená pacientskými organizacemi ILCO, Lymfom HELP, Mamma HELP, Onko Unie a Osudy.cz. Obsahuje příběhy pacientů s vážným onemocněním. Vážná témata jsou odlehčena povídkami prof. Oskara Andryska a Michala Vaněčka.

  Smyslem knížky je pomoci lidem, kteří se dostanou do komplikované zdravotní situace. Knížku vydala nadace T-SOFt ETERNITY a nakladatelství MAXDORF.

nahoru

Copyright © 2012 Mamma HELP | Archivováno Národní knihovnou ČR | Licence Creative Commons | Kontakt | Pro média a sponzory