Zdravotní gramotnost

V poslední době se ve zdravotní péči objevuje nový trend, který zdůrazňuje větší zapojení pacienta do rozhodování o jeho léčbě. Pro řadu pacientů jde o zcela novou situaci, ve které nejsou zcela „ve své kůži“, protože se v rozhovoru s lékařem necítí jako partneři – nerozumějí odborným výrazům, souvislostem, důsledkům volby určité terapie apod. Lze se však setkat i s pacienty, kteří se cíleně a systematicky vzdělávají v oblasti péče o zdraví a jsou schopni s lékařem nebo sestrou velmi aktivně komunikovat.

Aby mohlo k úspěšné komunikaci mezi zdravotníky–profesionály a pacienty–laiky dojít, je třeba, aby se na ni připravovaly obě strany. Na pacientské straně jde o rozvíjení takzvané zdravotní gramotnosti, tj. schopnosti být aktivní při kontaktu s lékařem a být lékaři partnerem.

Na straně zdravotníků jde o rozvíjení komunikačních dovedností a jejich přizpůsobování pacientům s různou úrovní zdravotní gramotnosti.

O této problematice hodně tušíme, ale přesně nevíme, jaká vlastně je zdravotní gramotnost české populace celkově a v jednotlivých specifických skupinách – pacientů, věkových, vzdělanostních apod. Proto zahajujeme „měření“ zdravotní gramotnosti, které pomůže vyjádřit některé skutečnosti objektivně. Velmi oceníme, když i Vy nám pomůžete kvantifikovat zdravotní gramotnost vyplněním jednoduchého dotazníku.

O výsledcích šetření budeme pravidelně informovat.

Děkujeme Vám za ochotu vyplnit krátký dotazník.

Marie Přibová
Jiří Votinský

ILOL, Praha
Kontakt: jiri[tečka]votinsky[zavináč]hmcgroup[tečka]eu

ILOL - Institute of Lifestyle Option and Longevity

Výzkumný projekt Zdravotní gramotnost

Odborníci z Institutu for Lifestyle Option and Longevity v Praze se na nás obrátili v souvislosti s jejich výzkumným projektem s názvem Zdravotní gramotnost a nabízejí nám účast při sběru údajů týkajících se tohoto tématu.

Nepůjde o nic jiného, než o vyplnění dotazníku. Výsledek projektu nás zajímá, a proto bychom se sběrem dat chtěli tímto způsobem také pomoci.

Institut se dosud při zjišťování zdravotní gramotnosti zaměřoval na tzv. obecnou populaci. Nyní potřebuje získat údaje o zdravotní gramotnosti od lidí, kteří trpí vážným či chronickým onemocněním, a v důsledku toho je významně snížena kvalita jejich života, ale (pravděpodobně) zvýšena jejich zdravotní gramotnost. (Zdravotní gramotnost je vyjádřením toho, do jaké míry je pacient edukovaný v problematice péče o zdraví, aktivní při kontaktu s lékařem a schopný být lékaři partnerem při spolurozhodování o své léčbě.)

A proč se tímto výzkumem institut zabývá? Znalost zdravotní gramotnosti celé populace i jednotlivých specifických skupin, jako například seniorů či pacientů s trvalým snížením kvality života v důsledku určité nemoci, může významně pomoci při vzdělávání zdravotníků v oblasti pacientsko-klientské komunikace, při tvorbě komunikačních materiálů pro pacienty, webových stránek a podobně.

Myslím si, že se jedná o velmi užitečnou záležitost a ráda osobně k takovému výzkumu vyplněním dotazníku přispěju.

Jana Drexlerová

nahoru

Copyright © 2012 Mamma HELP | Archivováno Národní knihovnou ČR | Licence Creative Commons | Kontakt | Pro média a sponzory