Ženy ženám

Karcinom prsu je v České republice nejčastějším onkologickým onemocněním u žen, ročně je zachyceno více než 4,5 tisíce nových případů. Onemocnění je velmi často diagnostikováno v pokročilých stadiích. Přitom právě včasné odhalení nádoru a bezprostřední zahájení léčby jsou jedním z faktorů, které výrazně zvyšují vyhlídky pacientek na úplné uzdravení a snižují nutnost radikálního chirurgického řešení.

Limitujícími faktory v této oblasti jsou nedostatečná informovanost žen o této problematice, dostupnost včasné a spolehlivé diagnostiky ve všech regionech, dobrá mezioborová spolupráce mezi lékaři všech oborů, podílejících se na diagnostice a léčbě nádorového onemocnění prsu, a omezené možnosti zdravotních pojišťoven v úhradě preventivních vyšetření.

Rakovina prsu je nemocí, která pronásleduje stále mladší ženy. Ty se však musí spolehnout na samovyšetření nebo si preventivní prohlídku na ultrazvuku či mamografu uhradit samy. Ze zdravotního pojištění mají totiž na screeningové vyšetření nárok až od 45 let, a to jedenkrát za dva roky.

Jako každý rok, tak i v letošním roce bude probíhat za podpory společnosti AVON Cosmetics ve spolupráci s Aliancí žen s rakovinou prsu projekt Ženy Ženám. Letos bude agendu spojenou s projektem opět zajišťovat Aliance žen s rakovinou prsu. Stejně jako v loňském roce se poukázky nebudou rozesílat do jednotlivých center, ale budou k dispozici na vyžádání jednotlivě.

Kontakty pro vyžádání poukazů

Avon linka proti rakovině prsu, tel.: 800 180 880

Seznam akreditovaných center

nahoru

Copyright © 2012 Mamma HELP | Archivováno Národní knihovnou ČR | Licence Creative Commons | Kontakt | Pro média a sponzory