Zvládání chronické bolesti

v deseti jednoduchých krocích

Jak ráda bych doufala, že žádnou z nás nic trvale nebolí a že se nám hlavně teď v létě všem podařilo nasbírat spoustu sil a polepšit si na těle i na duši! Jenže některé z nás bohužel chronické bolesti trápí, a co to vzápětí udělá s psychikou, není třeba popisovat. Je však každopádně třeba hledat pomoc!

Nabízí vám ji například Centrum pro léčení a výzkum bolestivých stavů ve FN Motol, kde sídlí také sekretariát Společnosti pro studium a léčbu bolesti ČSL JEP – tam vydali plakát, z něhož těch 10 jednoduchých kroků přetiskujeme.

1. Buďte realistický

Buďte k sobě upřímný a zjistěte si všechno co můžete o svém zdravotním stavu. Měli byste se smířit se skutečností, že se můžete s bolestí setkávat každý den. Snažte se vypořádat se strachem, obavami a zhoršenou náladou, která patří k vašemu onemocnění.

2. Zapojte se

Zaujměte aktivní roli v péči o své zdraví, pracujte sami na jeho zlepšení (pokud máte zájem o nemedicínské léčebné metody, poraďte se raději se svým lékařem.) Dietní opatření mohou také zlepšit váš stav.

3. Učte se odpočívat a rozptýlit se

Neznamená to oddat se alkoholu či extrémnímu cvičení, ale naučit se správně dýchat a uvolnit se (relaxovat), rozptýlit se. To pomůže vaší mysli a tělu přerušit utrpení spojené s bolestí.

4. Rozpoznejte své myšlenky a pocity

Vaše tělo ovlivňuje vaše myšlení a to působí zpětně na vaše tělesné pocity. Snažte se o pozitivní myšlení a pozitivní přístup při řešení problému, pomůže vám to změnit i váš vztah k bolesti.

5. Bezpečný pohyb

Pohybujte se opatrně a bezpečně, v mezích svých možností. Naučte se klidně a hluboce dýchat. Budete posléze pohyblivější, budete se cítit lépe.

6. Stanovte si priority

Při omezené energii a pohyblivosti je nezbytné si říci, co je v životě důležité. Zeptejte se sám sebe: „Co chci dělat?“ Nevadí, když si řeknete „měl bych“.

7. Stanovte si realistické cíle

Rozdělte si velké úkoly do menších, lépe zvládnutelných kroků. Zvolte si svůj rytmus – neustále přizpůsobujte svoji aktivitu bolesti a úrovni energie. Budete se cítit lépe.

8. Poznejte svá práva

Máte právo na náležitou léčbu se vstřícným jednáním zdravotníků, můžete odmítnout, co si nepřejete, a nejste nuceni dělat více, než dokážete při své nemoci.

9. Komunikujte

Zřetelná a účinná komunikace s rodinou, přáteli a kolegy snižuje úzkost. Učení se, jak dosáhnout svých potřeb, je důležitou součástí zvládnutí bolesti.

10. Znovu objevte naději

Použitím těchto postupů zjistíte, že můžete

  • znovu získat kontrolu nad svou bolestí
  • zvýšit svůj pocit vnitřní pohody
  • vystoupit z kruhu bolest – napětí – úzkost – stres
  • uspokojovat lépe své potřeby
  • zmírnit utrpení

Podívejte se na seznam Center léčby bolesti, kde můžete vyhledat odbornou pomoc!

nahoru

Copyright © 2012 Mamma HELP | Archivováno Národní knihovnou ČR | Licence Creative Commons | Kontakt | Pro média a sponzory